į pirmą puslapį

Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ herbas

 

ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO SJ herbo simboliai primena tikėjimo kelionę ir jos tikslą – susivienijimą su Kristumi.

Šūkis „Susivieniję su juo“ (lotyniškai Simul cum illo) paimtas iš apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško tesalonikiečiams (1 Tes 5, 10). Tai pati pirmoji Naujojo Testamento knyga. Joje apaštalas ragina tikinčiuosius laukti Viešpaties atėjimo su pasitikėjimu ir viltimi. Juk Dievas teikia mums išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus. Todėl visada, bet kokiomis aplinkybėmis, kad ir ką darytume, esame kviečiami gyventi susivieniję su mūsų Išganytoju.

Herbo skydas padalytas į dvi dalis: viena pusė – raudona, kita – šviesiai mėlyna. Raudona spalva, daugelio heraldikos specialistų laikoma pirmąja tarp herbo spalvų, rodo Dievo meilės pirmumą tarp teologinių dorybių, o mėlyna – Marijai būdinga spalva – simbolizuoja teisingumą.

Herbo centre ilga piligrimo lazda su kabančia sidabrine šv. Jokūbo kriaukle, ant kurios įrėžtas raudonas Santjago de Kompostelos kryžius, sukryžiuota su šv. Liongino ietimi, nuo kurio smaigalio krinta trys raudoni kraujo lašai. Tai ženklas, kad visi šiame pasaulyje esame piligrimai ir keliaujame link Viešpaties, padėdami vieni kitiems, kad esame keliaujanti Dievo tauta. Sidabrinė kriauklės spalva yra aliuzija į Mergelę Mariją ir išreiškia viltį.

Šv. Liongino, kurio vardą turi vyskupas, ietis liudija, kad krikščionio gyvenimas yra kova prieš dvasines blogio jėgas (plg. Ef 6, 12). Nuo ieties lašantys trys kraujo lašai primena Kristaus šono žaizdą ir Jo Širdies meilę žmonėms (plg. Jn 19, 34), taip pat Švenčiausiąją Trejybę.

Herbo apačioje matome atvertus vartus – svetingumo ir broliškumo ženklą. Kristus sakė: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9).

Šie vartai kviečia žengti per Kristų ir kartu su Juo. Jie taip pat primena Lietuvos šventorių vartus, pro kuriuos ateiname į bažnyčią. Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė – yra atvira visiems ir kviečia kartu eiti pas dangaus Tėvą. Drauge pro šiuos vartus Kristaus esame siunčiami į visą pasaulį skelbti Gerąją Naujieną. Vartų aukso spalva – dieviško karališkumo simbolis – reiškia ir tikėjimo dorybę.

Herbo viršuje – auksinė saulė su raudonomis raidėmis IHS. Iš vidurinės raidės kyla kryžius, o po ja – trys juodos Kristaus kančios vinys. Tai Jėzaus Draugijos, kuriai priklauso vyskupas, ženklas, taip pat popiežiaus Pranciškaus herbo elementas. Raidės IHS yra lotyniškos frazės Iesus hominum Salvator – Jėzus, žmonių Gelbėtojas, santrumpa. Jėzus yra visų viltis, susivieniję su Juo būsime išgelbėti.

Herbą įrėmina skrybėlė, vadinama „galero“, kaip viduramžiais piligrimų nešiota kepurė, ilgai laikyta išskirtiniu katalikiškumo ženklu. Vyskupo rangą žymi žalia skrybėlės spalva, arkivyskupo – dvigubas kryžius ir 20 kutų.