Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

 Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Parapijos fotografija
Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia

Pušyno g. 21, Kulautuva
53482 Kauno r.
www.facebook.com

DVASININKAI

Klebonas – kun. Antanas GRAŽULIS SJ
1952 04 28 * 1978 05 28 * 2017 07 10
Pušyno g. 23, 54434, Kulautuva, Kauno r. 
El. p. , mob. +370 698 43 331, mob. +370 656 05 990

Kviečiame į pamaldas
 
 Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Parapijos fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 ir 11.30 val.
  Antradieniais ir ketvirtadieniais 18 val.
  Trečiadieniais ir penktadieniais 9 val. 
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio penktadienį po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais prieš Sumą
 • Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais prieš Sumą
 • Rožinio malda prieš šv. Mišias
 • Kryžiaus kelias Gavėnios sekmadieniais po Sumos
Atlaidai

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Vardo – rugsėjo 12 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 207.

Gyvenvietės ir kaimai: Kulautuva, Gineitai, Kalnyčiai, Karnavė, Lukšakaimis, Mozūriškiai, Rupunioniai, Tirkšliai, Virbaliūnai.

Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija ribojasi su Raudondvario ir Paštuvos parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Caritas
 • „Motinos maldoje“ grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapija
Adresas Pušyno g. 23, Kulautuva, Kauno r.
Juridinio asmens kodas 191245462
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT447044060005937452

Apie bažnyčią ir parapiją
Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia konsekruota 2021 m. birželio 13 d. Kauno r., Kulautuvoje, Pušyno g. 21

Kulautuvoje bažnyčios atsiradimas siejamas su Kulautuvos kaip vasarvietės plėtimu ir seserų vienuolių įsikūrimu 1930 metais bei čia pastatyta koplyčia 1931 m. 1932 metais koplyčia buvo perkelta į naują vietą ir tapo vieša. 1940 metais padidinta. Iš pradžių ji priklausė Raudondvario parapijai, vėliau – įkurtai atskirai Kulautuvos parapijai.

 Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje prieš 2012-10-04. Vytauto Kandroto fotografija
 Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia prieš 2012-10-04. Vytauto Kandroto fotografija

Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia buvo medinė, liaudiškos architektūros, stačiakampė, vienbokštė. Vidus – trijų navų. Iki 1987 m. klebonavo kun. Juozapas Frainas (gim 1911 m.). Bažnyčios šventoriuje palaidotas klebonas kun. Gustavas Gudanavičius (1911–1991).

Dėl smurtinio išpuolio – padegimo – 2012 m. spalio 4-osios paryčiais Kulautuvos bažnyčioje kilo gaisras ir ją suniokojo: sudegė stogas, išdegė bažnyčios vidus su unikaliais drožiniais ir paveikslais. Gesinant gaisrą pavyko išsaugoti tik apanglėjusį kryžių ir Švč. Mergelės Marijos skulptūrą. 

Kulautuvos tikintieji ir visi geros valios žmonės parapijoje, mūsų arkivyskupijoje bei šalyje tada neteko lygiai prieš 80 metų – 1932 m. – statytos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios, unikalių, išsiskiriančių iš kitų savo medine architektūra Dievo garbinimo namų. 

Tuo metu parapijos klebonu buvo kun. Šarūnas Petrauskas. Jam teko pakelti bažnytėlės netekties skausmą. Gaisro sunaikintos bažnyčios griuvėsiai buvo visiškai nugriauti. 

2013 m. rugpjūčio 5 d. į Kulautuvą skiriamas naujas klebonas – kun. Ladislovas Baliūnas SJ (1952–2018), kuris pradėjo naujos bažnyčios atstatymo darbų organizavimą.

2013 metų rugsėjo mėnesį, suderinus būtinus paveldosauginius leidimus ir suformulavus projektavimo užduotį, buvo paskelbtas Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios statybos projektinių pasiūlymų konkursas.

2016 m. vasario 5 d., posėdyje, pirmininkaujant vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir dalyvaujant vyskupijos, rajono savivaldybės, parapijos tarybos atstovams bei konkurse dalyvavusiems architektams, buvo svarstomi išrinktieji projektai. Vasario 25 d. parapijos bendruomenės susirinkime didžiąja balsų dauguma buvo pritarta architekto Dariaus Jakubausko projektui. Parapijos žmonėms rūpėjo planuojamos naujos bažnyčios statinio tvarumas ir ekonomija, liturgijai ir maldingų praktikoms atlikti skirtų erdvių išdėstymas, tad vėliau teko projektą tobulinti. 

2017 m. sausio 18 d. susipažinęs su konkurse dalyvavusių projektų vertinimu ir Kulautuvos parapijos tarybos nuomone, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ galutinai patvirtino UAB „Vakarinis fasadas“ (vadovaujamo architekto Dariaus Jakubausko) bažnyčios statybos Kulautuvoje projektą.

2017 m. liepos 10 d. paskirtas naujas parapijos klebonas – tėvas Antanas Gražulis SJ.

2017 m. rugsėjo 5 d. arkivyskupo Liongino Virbalo SJ pritarimu, pagal pateiktas pastabas pataisius architekto Dariaus Jakubausko projektą, buvo leista pradėti statybos darbus. Atstatymo darbų pradžia – 2018 m. gegužės 21 d.

2018 m. rugsėjo 26 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pašventino atstatomos  bažnyčios pamatus. „Dievui laiminant, mes ją pastatysime!” – toks šūkis tada nuskambėjo Kulautuvos parapijos namuose.

 Kulautuvos parapijos fotografija

2021 m. birželio 13 d. vyko naujosios bažnyčios konsekracija. Bažnyčią pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Dariaus Jakubausko vadovaujama architektų komanda suprojektavo kryžiaus formos bažnyčią. Visą siluetą užbaigia šviesos bokštas, simbolizuosiantis Mergelės Marijos karūnavimą. Bažnyčia pastatyta ten pat, kur stovėjo prieškario metais iškilęs medinis statinys. Ugnis nespėjo pasiekti netoliese stovėjusios medinės varpinės. Būtent prie jos architektai derino ir naujosios bažnyčios vaizdą. Naujieji maldos namai suprojektuoti visiškai kitokie negu senoji bažnyčia ir beveik tris kartus didesni. Panašumų galima įžvelgti tik lyginant deimanto formos stogus. Statinio plotas siekia 315 kvadratinių metrų.

 Kulautuvos parapijos fotografija

Vykstant darbams teko dar šiek tiek keisti projektą – sudėtingos konstrukcijos pastato stogą nuspręsta dar sustiprinti, kad jo neįveiktų vis dažniau siaučiantys vėjai.

Savo lėšomis ir fiziniu darbu statant bažnyčią aktyviai prisidėjo bendruomenė, didžiąją lėšų dalį skyrė Kauno rajono savivaldybė, aukojo Kauno arkivyskupijos parapijos.