Paštuvos Šv. Barboros parapija

 Naujoji Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia
Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia

Paštuva
Batniavos pšt.
54187 Kauno r.
El. p.

Aptarnaujama
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir šv. Juozapo vienuolyno koplyčia

Paštuva
Batniavos pšt.
54190 Kauno r. 

Dvasininkai

Klebonas – kun. Antanas GRAŽULIS SJ (Kulautuva)

Kviečiame į pamaldas
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 13 val. bažnyčioje
  • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
  • Rožinio malda prieš šv. Mišias
  • Kryžiaus kelias gavėnios sekmadieniais prieš Sumą
Atlaidai

Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos – paskutinį rugpjūčio sekmadienį
Šv. Pranciškaus Asyžiečio – spalio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Barboros – gruodžio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 210.

Gyvenvietės ir kaimai: Paštuva, Batniava, Beiniūnai, Brūžė, Bubiai, Dulkiai, Kriemala, Kvesai, Naujiena, Ručkūnai, Tolivardžiai, Žėbiškiai.

Paštuvos Šv. Barboros parapija ribojasi su Kulautuvos, Vilkijos ir Raudondvario parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Paštuvos Šv. Barboros parapija
Adresas Paštuvos k., Batniavos sen., Kauno r.
Juridinio asmens kodas 191246030
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT877044060007867463

Apie bažnyčią ir parapiją
Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia yra Kauno r., Paštuvos k. Gaisras 2012 metais sunaikino buvusią medinę, liaudiškos architektūros bažnyčią. Nauja mūrinė pašventinta 2015 m. rugsėjo 20 d.

 

Nuo 1643 metų iki 1842 m. Paštuva priklausė vienuolėms benediktinėms. Greičiausiai tada čia buvo pastatyta ir koplyčia.

Buvusi medinė bažnyčia pastatyta 1923 m. Ji buvo medinė, liaudiškos architektūros, stačiakampė, vienabokštė. Prie šono prišlieta zakristija. Šventoriuje stovi medinė varpinė ir medinis ornamentuotas kryžius.

2012 m. gegužės 9-osios naktį piktavalių sukeltas gaisras sunaikino Paštuvos bažnyčią, šios parapijos tikintiesiems, Kauno arkivyskupijai bei visiems tikintiems ir geros valios Lietuvos žmonėms sukeldamas didžiulį skausmą ir netektį. Tą naktį buvo prarasti jaukūs, žmonių pamėgti maldos bei Dievo garbinimo namai, statyti prieš 90 metų ir spindėję gražia liaudiška architektūra, turėję retą Lietuvoje šv. Barboros titulą; sykiu buvo sunaikinta ir keletas itin vertingų sakralinio meno kūrinių.

 Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir šv. Juozapo vienuolynas. Vytauto Kandroto fotografija

Gaisre sudegusios bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Parapijos tikintieji daugiau kaip dvejus metus šv. Mišių rinkdavosi į Paštuvoje įsikūrusių Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolyno koplyčią.

2015 m. rugsėjo 20 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino naują Šv. Barboros bažnyčią, kuri parapijos klebono ir bendruomenės iniciatyva bei pastangomis buvo pastatyta senosios bažnyčios vietoje.

 Naujoji Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia