Alėjai  |  Ariogala  |  Betygala  |  Butkiškė  |  Girkalnis  |  Kalnujai  |  Lesčiai  |  Lyduvėnai  |  Milašaičiai  |  Paliepiai  |  Paupys  |  Raseiniai  |  Šiluva  |  Ugioniai  |  Viduklė  |  Vosiliškis  |  Žaiginys

Vosiliškio Šv. Juozapo parapija

 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
Vosiliškis
60460 Raseinių r.

Dvasininkai

Klebonas – kun.  Donatas GRIGALIUS (Grinkiškis)
1988 05 30 * 2013 05 26 * 2021 10 28
mob. + 370 611 13 036

Kviečiame į pamaldas
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 14 val.
    Šiokiadieniais pagal susitarimą
    Šeštadieniais pagal susitarimą
  • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
Atlaidai

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Joanos – VI Velykų sekmadienis
Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 3 d. dekretą Nr. 231.

Gyvenvietės ir kaimai: Vosiliškis, Aleknaičiai, Aukštieji Levikainiai, Aukštuoliai, Aukštuoliukai, Barsukinė, Beinoriškis, Belazariškis, Budraičiai, Burūnai, Būdai I, Būdai II, Daugirdai, Dievogala, Dirgaičiai, Dirvoniškis, Graužai, Juodmedžiai, Karalinava, Levikainiai, Liaubarai, Mantviliškis, Martinaičiai, Meiliškiai, Pakrūmiai, Papušynys, Puodžiai, Radviliukai, Raseiniai, Ridikiai, Sakalai, Sargeliai, Smiltynė, Sokiškis, Tautušiai, Tendžiogala, Trankiniai, Užvelkis, Vaitiekūnai II, Valatkaičiai, Valatkaičiukai.

Vosiliškio Šv. Juozapo parapija ribojasi su Krakių, Paliepių, Betygalos ir Žaiginio parapijomis bei Šiaulių vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Vosiliškio Šv. Juozapo parapija
Adresas Vosiliškio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191251935

Gavėjas Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija
Bankas SWEDBANK
A. s. LT93 7300 0101 5646 3747 (nurodyti paskirtyje „Auka Vosiliškio parapijai“)

Apie bažnyčią ir parapiją
Vosiliškio bažnyčia yra Raseinių rajone, Vosiliškio kaime, prie Raseinių-Grinkiškio kelio. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 165)

Bažnyčios vidaus panorama (~2015 m.)

Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčios istorija sieka XVIII a. pradžią, kai 1712 m. Belozarai savo Vosiliškio dvare pastatė koplyčią. Vėliau, 1785 m., Bilevičiai Vosiliškio arba Aukštuolių dvare pastatė ir pačią bažnyčią, vėliau bažnyčia perstatyta.

1812 m. atokiau nuo dvaro, ant kalnelio buvo pastatyta nauja bažnyčia, kuri 1849 metais buvo perstatyta ir pašventinta.
Nuo pat įsikūrimo ji buvo Grinkiškio bažnyčios filija, ir tik 1929 m. jai buvo suteiktos parapijos teisės.

Tai vienanavė, medinė, liaudies architektūros stiliaus bažnyčia. Ant kraigo – du bokšteliai.

1956 m. klebonas kunigas Antanas Imbras atliko bažnyčios remontą. 2009–2010 m. Raseinių r. savivaldybės lėšomis restauruota varpinė, o pati bažnyčia perdažyta.

Jau XIX a. bažnyčią puošė trys ąžuoliniai altoriai. Didysis altorius – Šv. Juozapo su skulptūromis. Meno vertybėmis laikomi paveikslų aptaisai, išskirtinės Šv. Kristoforo, Nukryžiuotojo skulptūros, ornamentuotas kryžius ant bažnyčios bokšto.