Eržvilko Šv. Jurgio parapija

 Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia. ... fotografija
Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia
Ryto a. 15
Eržvilkas
74021 Jurbarko r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. Saulius PAVALKIS
(Girdžiai)
mob. +370 689 35 355, el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia. ... fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 13 val.
  • Išpažinčių klausoma šiokiadieniais 20 min. prieš šv. Mišias
  • Švč. Sakramento adoracija po atlaidų ir kitų iškilmių šv. Mišių
Atlaidai

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo evangelisto Mato – rugsėjo 21 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 277.

Gyvenvietės ir kaimai: Eržvilkas, Baciai, Balandžiai, Balneliškiai, Balniai I, Balniai II, Baužaičiai, Buitkiškiai, Būtaičiai, Čepaičiai, Dirvonai, Džiugai, Eidukiškiai, Gabšiškiai, Garšvilai, Jarubiškiai, Kalniškiai, Kavoliai I, Kavoliai II, Klevinė, Kulvertiškiai, Lendrynė, Lenkčiai, Lentinė, Naujininkai, Naujininkėliai, Openiškė, Pagiriai, Pocaičiai, Ridiškiai, Rimšai, Ropynė, Rutkiškiai, Sarakiškiai, Steponava, Telvekai, Vilniškiai.

Eržvilko Šv. Jurgio parapija ribojasi su Paupio, Vadžgirio, Girdžių ir Vertimų parapijomis bei Telšių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Parapijos choras
  • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Eržvilko Šv. Jurgio parapija
Adresas Ryto a. 15, Eržvilkas, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191249293
Bankas Jurbarko kredito unija
A. s. LT655013300014000081

Apie bažnyčią ir parapiją
Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia yra Jurbarko rajono vakaruose, Eržvilko miestelyje. Medinė (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 167)

Eržvilke pirmoji koplyčia pastatyta XVI amžiuje. Antrojoje jo pusėje koplyčią pasisavino evangelikai reformatai. Vyskupo Merkelio Giedraičio iniciatyva 1585 metais buvo pastatyta nauja koplyčia, pavadinta Pašaltuonio koplyčia (ant kalno Šaltuonos upelio krante). Pašaltuonio vardu ji buvo vadinama iki XVIII amžiaus. Tai buvo pirmoji koplyčia šiose apylinkėse.

Vėliau, apie 1756 metus, ant Eržvilko upelio kranto buvo pastatyta antroji medinė aštuoniakampė bažnyčia. Manoma, jog ji XIX a. pradžioje sugriuvo. Tada dabartiniame šventoriuje buvo pastatyta trečioji bažnyčia, tačiau ji sudegė 1847 metais.

1853 metais buvo patvirtintas naujos medinės bažnyčios projektas. Caro valdžia leido statyti tik nedidelę bažnyčią. Ji priklausė Viduklės filijai. 1855 metais joje jau vyko pamaldos. Įsteigta parapija. Veikė jos bibliotekėlė, Katalikų blaivybės draugijos skyrius. Klebonas kun. Juozas Čepėnas 1980 m. bažnyčią suremontavo. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė.

Bažnyčia neogotikinė, medinė, su piramidiniais bokštais. Frontone, iškilioje nišioje, yra krucifiksas su skulptūrine grupe. Apskritame lange yra vitražinis kryžius. Viduje yra kilnojamųjų kultūros vertybių. Tai liaudies menininkų skulptūros. Kelias skulptūras 2000 metais iš Eržvilko bažnyčios perėmė Bažnytinio paveldo muziejus.