Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija

 Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Radvilėnų pl. 11
50257 Kaunas

www.antanoparapija.lt

www.facebook.com/

Raštinė (bažnyčioje) priima darbo dienomis 9 –17 val., kitu metu kreiptis į zakristiją.

Mob.  +370 675 68 808
El. p.

Parapijos namai
(Caritas, Vaikų ir jaunimo repeticijų ir maldos grupių kambariai)
Radvilėnų pl. 13, Kaunas

Parapijos šarvojimo salės
Radvilėnų pl. 15A
50257 Kaunas
Mob. +370 617 45 608

Dvasininkai
 Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Algirdo Kazlos fotografija

Klebonas – kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS
1969 11 17 * 1996 02 24 * 2022 06 24
50257 Kaunas, B. Sruogos 12, el. p.
Arkivyskupijos Bažnytinio meno komisijos pirmininkas, Maironio universitetinės gimnazijos kapelionas, Kauno „Vyturio“ gimnazijos kapelionas

Vikaras – kun. teol. lic. Stasys BLINSTRUBIS
1985 07 31 * 2019 06 24 * 2019 06 24
Kauno Juozo Urbšio progimnazijos kapelionas, LSMU Kauno ligoninės (Josvainių g. 2) kapelionas
Radvilėnų pl. 13A, 50257 Kaunas, mob.  +370 693 37 030
El. p.

Vikaras – kun. teol. lic. Skaidrius KANDRATAVIČIUS
1973 01 04* 2002 03 10 * 2021 08 26
Mob.  +370 614 95 353,
El. p.

Vikaras – kun. Ramutis JANŠAUSKAS
1974 09 25 * 2002 03 10 * 2023 06 24
50257 Kaunas, B. Sruogos 13A, mob.  +370 618 76 316
Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas

Altaristas – kun. Juozas INDRIŪNAS
1942 04 11 * 1972 04 16 * 2000 03 30
B. Sruogos 12–1, 50257 Kaunas, tel. (37) 79 76 22, mob.  +370 687 45 490

Diakonas – mgr. Darius VENČKAUSKAS
1977 01 11 * 2017 06 24* 2017 06 24
Mob.  +370 699 88 935, el. p.
Tikybos mokytojas ir katechetas

Kviečiame į pamaldas

 Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Algirdo Kazlos fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 11, 12, 13.30 (spalį-gegužę) ir 18 val.
  Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
  Šeštadieniais 8, 10 (9.25 val. – giedamas Šv. Rožinis), 18 val.
  Pirmaisiais mėnesio pirmadieniais malda už mirusius, antradieniais šv. Antanui, penktadieniais Švč. Jėzaus Širdžiai, šeštadieniais Švč. Mergelei Marijai 8 ir 18 val.;
  Ketvirtadieniais 18 val. ir šeštadieniais 10 val. – sudėtinės šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius ir gyvuosius.
 • Švč. Sakramento adoracija
  Sekmadieniais – nuo 9 iki 10 val.
  Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais nuo 9 iki 18 val.
  Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 17–18 val.
 • Gegužinės ir birželinės pamaldos, Rožinio malda spalio mėn. vyksta kasdien 17.30 val.
Atlaidai

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 262.

Rytinė riba: Nuo Savanorių pr. Kovo 11-osios g. (neporiniai nr.).

Pietinė riba: K. Baršausko g. (neporiniai nr.), Tunelio g. iki Radvilėnų pl., Radvilėnų pl. rytinė pusė iki Vydūno al., Vydūno al. (neporiniai nr.) iki K. Petrausko g.

Vakarinė riba: K. Petrausko g. (neporiniai nr.) nuo Vydūno al. iki Savanorių pr.

Šiaurinė riba: Savanorių pr. (poriniai nr.) nuo K. Petrausko g. iki Kovo 11-osios g.

Kauno miesto gatvės: Amalių g., Aukštaičių g. (nr.49 - 55 ir 60 - 96), A.Baranausko g., K. Baršausko g. (neporiniai nr. 41 - 89), J.Basanavičiaus al., Beržų g., Birželio 23-osios g., Brolybės g., Butrimonių g., Dirvos g., Dujotiekio g., Eglių g., Gerovės skg., Gėlių rato g., Gražinos g., Gričiupio g., M.Jankaus g., Kaimynų g., Kaimo g., Kartono g., Kovo 11-osios (neporiniai nr. 1– 75), J.I.Kraševskio g., V.Krėvės pr. (nr.1–51 ir 2–30), V.Kudirkos g., Lygybės g., J.Mateikos g., Medžiotojų g., Metelių g., Mielagėnų g., Minties rato g., S.Moniuškos g., Naručio g., Partizanų g. ( nr.1–29 ir 2–56), Pašilės g., K.Petrausko g. (neporiniai nr.1–31), Popieriaus g., A.Purėno g., Radvilėnų pl. (išskyrus pietinės dalies vakarinę pusę), Rimšės g., Rimvydo g., Ryšių g., Rytų g., Salų g., Č.Sasnausko g., (nr. 43–53 ir 42–56), Saulės g., Savanorių pr. (poriniai nr.174–348), Skroblų g., Slėnio g., B.Sruogos g., Studentų g., S.Šalkauskio g., Šviesos g., Taikos pr. (nr.1–87 ir 2 - 80), Tauro g., Topolių g., Tunelio g. (vakarinė pusė iki Radvilėnų pl.), Užtvankos g., P.Vaičaičio g., Vakarų g., Varpo g., Vienybės g., P.Višinskio g. (abi pusės nr. 71–93), Vieškūnų g., Vydūno al. (neporiniai nr. 1–67), Vokės g., J. Žemgulio g., Žiemių g., Žuvinto g.

Šv. Antano Paduviečio (Naujamiesčio) parapija ribojasi su Gerojo Ganytojo (Dainavos), Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų), Švč. Jėzaus Širdies (Šančių), Šv. Kryžiaus (Centro), Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) ir Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau parapijos www):
 • Choras 
 • Mamų maldos grupė
 • Caritas
 • Bendruomenės trečiadieniai
 • Senjorų susitikimai
 • Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų grupė
 • Jaunimo grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija


Adresas Radvilėnų pl. 11, Kaunas
Juridinio asmens kodas 190812123
Bankas SEB bankas
A. s. LT207044060003585149

 

Apie bažnyčią ir parapiją
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra Žaliakalnyje, Radvilėnų pl. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1936 m (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 133)

Bažnyčios vidaus panorama (~2013 m.)

Šv. Antano Paduviečio parapija įkurta 1933 m. Koplyčios rektoriumi paskirtas kan. Juozas Želvys (1899–1985; bažnyčios statytojas palaidotas šventoriuje). Pradžioje laikinoji Šv. Antano Paduviečio bažnyčia buvo įrengta netoli dabartinės bažnyčios esančioje prieglaudos namų patalpoje.

1936 m. sausio 26 d., kai jau buvo paruoštas bažnyčios projektas, bendrame susirinkime buvo nuspręsta kuo greičiau statyti mūrinę bažnyčią, nes koplyčioje jau buvo ankšta. Tad buvo nuspręsta kiekvieną mėnesį daryti rinkliavas parapijos ribose. Rinkliavų metu buvo dalijami paveikslėliai su statomos Šv. Antano bažnyčios paveikslais. Šv. Antano globa lydėjo šį darbą. 1936 m. kovo 28 d. pradėta statyti mūrinė stačiakampė vienabokštė, trinavė bažnyčia pagal inžinieriaus Antano Bistricko projektą. Tais pačiais metais ją pašventino kanauninkas Juozas Byla. Pamatai buvo pašventinti 1936 m. gegužės 10 d.

Šv. Antano Paduviečio skulptūrą sukūrė skulptorius Juozas Zikaras. 1937 m. gegužės 9 d. ji buvo iškilmingai pašventinta. Dalyvavo ir Lietuvos valstybės Prezidentas Antanas Smetona. Vėliau buvo nupirktos trys cementinės skulptūros: šv. Jono Bosko su dviem vaikeliais, Švč. Jėzaus Širdies ir šv. Teresėlės. Pirmasis kryžius pastatytas šventoriuje – ąžuolinis, 550 metų krikščionybės įvedimo Lietuvoje jubiliejui paminėti – 1938 m. spalio 30 d. kryžiaus kelio stotys buvo perkeltos iš koplyčios; vėliau iš Pranciškonų vienuolyno gautos didesnės. (1957 m. buvo pakabintos bareljefinės gipsinės Kryžiaus kelio stotys, sukurtos vieno žymaus prancūzų skulptoriaus, kurio pavardė, deja, nėra žinoma).

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia buvo konsekruota 1942 m. rugsėjo 20 d. nuo 8 iki 11.30 val. Konsekravo arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Šv. Mišias aukojo vyskupas Vincentas Brizgys.

1998 m. iš parapijos dalies arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ dekretu buvo įsteigta Gerojo Ganytojo parapija.

 Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikų perlaidojimas, 2021 05 29, Juozo Kamensko fotografija

Iš šios parapijos kilusi XX a. tikėjimo kankinė, Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė (1924–1944), katalikė pasaulietė, studentė skautė, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą. Beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo byla pradėta 2000 m.

2021 m. gegužės 29 d. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikai iš Eigulių kapinių perlaidoti prie Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčios.