Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) rektoratas

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) neparapinė bažnyčia
Nepriklausomybės a. 14
44320 Kaunas
Tel. (37) 22 66 76
El. p.

Kauno Įgulos kapelionatas
Nepriklausomybės a. 14
44320 Kaunas
Tel. (37) 22 66 76

ordinariatas.lt/Kauno Įgulos kapelionatas

Dvasininkai

Rektorius – kun. Tomas KARKLYS
1974 09 12 * 1998 09 26 * 2000 10 24
Mob. +370 687 85 389
El. p.
Kauno Įgulos kapelionato, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, Kauno apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, M. Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos, Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojų ir pareigūnų, Kauno apygardos prokuratūros kapelionas

Pagalbininkas – kun. Vytenis VAŠKELIS
1957 05 23 * 1985 04 14 * 2015 04 14
Kauno arkivyskupijos egzorcistas, LSMUL Kauno klinikų kapelionas
El. p.

Diakonas Audrius JESINSKAS
1976 11 20 * 2017 06 24 * 2017 07 17

Kviečiame į pamaldas
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 val. – vaikų, jaunimo, šeimų, 12 val. – suma
  Šiokiadieniais 12 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • Rožinio malda kasdien 11.30 val.
 • Švč. Sakramento adoracija paskutinį mėnesio sekmadienį 13–16 val.
Atlaidai

Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Sielovados sritis

Rektoratas vykdo statutinių struktūrų (kariuomenės, policijos ir ugniagesių-gelbėtojų ir jų šeimų) sielovadą.

Bendruomenė
Kviečiame į rektorato tarnystes, programas, grupes ir bendrijas. Jūsų laukia:
 • Sumos choras „Te Deum“
 • Tėvų ir krikštatėvių ruošimo Krikštui bei jaunavedžių ruošimo Santuokos sakramentui užsiėmimai
 • Šeimų bendruomenė „Palaimos židinys“, jaunimo bendruomenė „Židinys“, vaikų bendruomenė „Židinukas“

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) rektoratas
Adresas Nepriklausomybės a. 14A, Kaunas
Juridinio asmens kodas 191311574
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT447044060003999780

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia yra Kauno centre, Nepriklausomybės aikštėje šalia Laisvės alėjos. Pastatyta 1893 m. Neobizantinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 133)

Bažnyčios vidaus panorama (~2015 m.)
Bažnyčios išorės panorama (~2004 m.)

 

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, kauniečių vis dar vadinama soboru, pradėta statyti 1891 metų birželį ir baigta 1895 metais, o jų rugsėjo 19 d. konsekruota kaip stačiatikių šv. Petro ir Povilo katedra (soboras). Nors iš pradžių Nepriklausomybės aikštėje buvo numatyta katalikų bažnyčia, tačiau pradėjus statyti Kauno karinę tvirtovę, nuspręsta statyti stačiatikių soborą. Šventovės projekto autorius – karo inžinierius papulkininkis Konstantinas Limarenko. Koregavo akademikas D. Grimas.

Šiam reprezentaciniam statiniui naudotos brangios kokybiškos medžiagos, atlikta kruopšti apdaila. Vidinę erdvę dekoravo dailininkai iš Peterburgo. Šventovė turi 5 kupolus: centrinį didįjį ir 4 kampinius mažus (juose pakabinta 12 varpų).

Nuo 1915 m., vokiečių kariuomenei užėmus Kauną, bažnyčioje vyko pamaldos šiai kariuomenei. 1919 metų rugpjūtį bažnyčia pripažinta Lietuvos valstybės nuosavybe ir perduota Kauno karinei įgulai. Tada ji buvo pervadinta Šv. arkangelo Mykolo vardu. Buvęs ikonostasas perkeltas į cerkvę Vytauto pr. 1934 m. Įgulos bažnyčia buvo pradėta remontuoti. Apsidės centre dail. V. Didžiokas su mokiniais nutapė Gerojo Ganytojo siužetinį paveikslą. 1939 m. buvo įrengti vokiečių firmos E. F. Walcker vargonai, reikšmingiausi tarpukario Lietuvoje. Pirmasis bažnyčios rektorius buvo kun. Bronius Bumša.

Sovietmečiu 1962 m. bažnyčia buvo uždaryta ir nusiaubta. 1965 m. joje įkurta Dailės muziejaus vitražo ir skulptūrų galerija, kryžiai ant kupolų pakeisti vėjarodėmis.

1991 m. rugsėjo 17 d. šventovė grąžinta, jos kupoluose vėl iškelti kryžiai. 1992 m. čia vėl sugaudė varpai. 1993–1997 m. bažnyčia buvo renovuojama. 1996 m. paskirta LR kariuomenės Kauno įgulos reikmėms ir tapo Kauno Įgulos bažnyčia. 2009 m. baigta jos vargonų restauracija. Bažnyčia įtraukta į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

2015 m. rudenį paminėta Įgulos bažnyčios pastatymo 120 metų sukaktis.