Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia

 Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) neparapinė bažnyčia
Benediktinių g. 8
44261 Kaunas
Tel. (37) 20 24 28

Kauno seserų benediktinių vienuolynas
Benediktinių g. 8
44261 Kaunas
Tel. (37) 32 17 97
El. p.
kaunobenediktines.wordpress.com
Dvasininkai

Vienuolyno kapelionas – mons. jubil. dr. doc. Vytautas SIDARAS
1925 05 01 * 1948 10 31 * 1991 06 07
Benediktinių g. 6-11, 44261 Kaunas, tel. (37) 20 24 28
El. p.

Kviečiame į pamaldas drauge su seserimis benediktinėmis
 Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais ir švenčių dienomis 10 ir 18 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
 • Švč. Sakramento adoracija
  Sekmadieniais 11–18 val.
  Pirmadieniais 17–18 val.
  Antradieniais–šeštadieniais 9–18 val.
 • VALANDŲ LITURGIJA
  Sekmadieniais Rytmetinė 8.30 val., Dieninė 11 val.
  Pirmadieniais–penktadieniais Rytmetinė 6.50 val., Dieninė 13 val., Vakarinė 17 val., Naktinė 21 val.
 • Rožinio malda kasdien 17.35 val.
Atlaidai

Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai – kovo 25 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Benedikto – liepos 11 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Mikalojaus – gruodžio 6 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Sielovada
 Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija

Bažnyčios lankytojų sielovada rūpinasi vienuolyno kapelionas ir seserys benediktinės, jiems pagelbsti vienuolyno bičiuliai pasauliečiai.

Pastoracinė taryba:
 • Kauno seserų benediktinių vienuolyno kapelionas mons. doc. dr. jubil. Vytautas SIDARAS
 • Ses. Pranciška BUTNORIŪTĖ OSB
 • Ses. Gabrielė VASILIAUSKAITĖ OSB
 • Ses. Agnietė IVAŠKEVIČIŪTĖ OSB
 • Šv. Mikalojaus bažnyčios tarybos narys Kęstutis VIRBALIS
 • Kauno seserų benediktinių vienuolyno oblatė Aušra KESERAUSKIENĖ
 • Alfa kurso komandos savanoris Mindaugas ČIRVIDAS
Sielovados taryba:
 • Vienuolyno priorė ses. Juozapa Valerija STRAKŠYTĖ OSB
 • Alfa kurso pagr. koordinatorė ses. Celina Rasa GALINYTĖ OSB
 • Komandos narės: ses. Gabrielė Aušra VASILIAUSKAITĖ OSB, ses. Pranciška Ingrida BUTNORIŪTĖ OSB, ses. Jokūba Gema NARKEVIČIŪTĖ OSB, ses. Justina Jūratė GRUODYTĖ OSB, ses. Emanuelė Vida URBONAITĖ OSB, ses. Pija Kristina PETRIKYTĖ OSB, ses. Kotryna Indrė ŠURKUTĖ OSB
Bendruomenė – TAISYTI
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau parapijos www):
 • Sumos choras, jaunimo choras, adoracijos grupė ir ministrantai ,
 • ruošimosi sakramentams užsiėmimai, tėvų ir krikštatėvių parengimo Krikštui užsiėmimai
 • Caritas, jaunimo grupelė „Alfa ir Omega“, šeimų grupė, Marijos legionas
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno seserų benediktinių vienuolynas
Adresas Benediktinių g. 10, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192064479

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia ... (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Istorinis aprašas.