Stakių Šv. Antano Paduviečio parapija

 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Mituvos g. 6
Stakiai
74442 Jurbarko r.

Klebonija
Mituvos g. 8
Stakiai
74442 Jurbarko r.
El. p.

Dvasininkai

Klebonas – kun. Šarūnas LESKAUSKAS (Veliuona)
mob. 8 611 46 049; el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 14 val.
  • Rožinio malda kiekvieną sekmadienį 13.15 val.
Atlaidai

Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

 

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 283.

Gyvenvietės ir kaimai: Stakiai, Ambručiai, Antanava, Baltraitiškė, Birbilai, Birbiliškė, Čerbai, Dangutiškė, Daugirdynė, Degimas, Džiaugiai, Gudžiūnai, Jovališkė, Kazokai, Minelgai, Paalsys I, Paantvardys, Pamituvys, Pamituvys I, Pamituvys II, Pasnietalys, Pavidaujys I, Rupeikiai, Stalioriai, Šambarava, Šiauliai, Škeršpyliai, Tamošiai (dalis), Vaičiuškai, Vidauja, Volungiškė.

Stakių Šv. Antano Paduviečio parapija ribojasi su Raudonės, Veliuonos, Juodaičių, Girkalnio, Šimkaičių ir Skirsnemunės parapijomis.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Stakių Šv. Antano Paduviečio parapija
Adresas Mituvos g. 8, Stakiai, 74442 Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191250986
Bankas Jurbarko kredito unija, LT25 5013 3000 1400 1286
 

Apie bažnyčią ir parapiją
Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra Jurbarko rajone, Stakių kaime, prie Veliuonos-Šimkaičių kelio. Medinė (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 215)
 

Pamituvyje (taip iki XX a. pradžios vadinti Stakiai) apie 1750 m. buvo pastatyta koplyčia. Ji 1806 m. buvo vieša, turėjo 2 altorius. Veliuonos klebonas 1815 m. prašė vyskupo leidimo pastatyti Pamituvyje bažnyčią, skirti kunigą.

1817 m. pastatyta klebonija, o 1821 m. perstatyta koplyčia. Ji 1841 m. buvo Veliuonos parapijos filija. Bažnyčios fundatoriai buvo Zaleckai. Bažnyčiai priklausė 1 valakas žemės. XIX a. (iki 1863 m.) veikė parapinė mokykla. Kunigas Motiejus Čiuzevičius dalyvavo 1863 m. sukilime ir buvo ištremtas į Sibirą. 1875 m. bažnyčia padidinta.

Stakių filialistas kunigas Feliksas Sereika (1844–1913 m.) pastatė kleboniją. Jis pirkdavo draudžiamą lietuvišką spaudą ir ją dalydavo parapijiečiams. Klebono A. Gečiaus rūpesčiu 1909 m. atnaujintas bažnyčios vidus.

Nuo 1906 m. gegužės iki 1907 m. sausio bažnyčioje klebonu buvo kan. Juozas Tumas-Vaižgantas. Jo rūpesčiu buvo gautas Žemaičių vyskupo leidimas tuokti jaunavedžius Stakių bažnyčioje, užuot važiavus į Girkalnį, jis pradėjo vietos vaikams rengti lietuviškas tikybos pamokas.

Bažnyčia turi klasicizmo architektūros bruožų, yra stačiakampio plano, su portiku, apside ir bokšteliu. Netoli bažnyčios stovi aukšta, masyvi medinė varpinė. Šventoriaus priekyje, pietvakariniame kampe, pastatytas akmeninis lurdas su niša ir skulptūra.


Bažnyčioje sumontuoti meistro A. Montvilo vargonai.