Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapija

 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
Gudelių g. 9
Girdžiai
74254 Jurbarko r.

Raštinė (parapijos namuose)
Gudelių g. 9
Girdžiai
74254 Jurbarko r.
Tel. (447) 49 933

Dvasininkai

Klebonas – kun. Saulius PAVALKIS
1973 03 27 * 2004 06 24 * 2014 06 23
Mob. +370 689 35 355, el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • Šv. MIŠIOS
  Sekmadieniais 9 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą. Šiokiadieniais 9 val.
   
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 18.30 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 18.30 val.
Atlaidai

Šv. Marijos Magdalietės – liepos 22 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 278.

Gyvenvietės ir kaimai: Girdžiai, Bendžiai, Būtrimai, Gudeliai, Jokūbaičiai, Jokūbaičiai II, Krikščiaviškė, Miliušiai, Naujininkai, Pavidaujys I.

Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapija ribojasi su Skirsnemunės, Jurbarko, Vertimų, Eržvilko ir Vadžgirio parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Caritas, pirmininkė Vilija Stoškienė, mob. +370 685 13 471
 • Gyvojo Rožinio maldos grupė, vad. Irena Jasiulytė, mob. +370 687 00 901

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapija
Adresas Gudelių g. 9, Girdžiai, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191249336
Bankas Šiaulių bankas
A. s. Nr. LT957181300001700957

Apie bažnyčią ir parapiją
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia yra Jurbarko rajone, Girdžių kaime, 9 km nuo Jurbarko, dešiniajame Mituvos krante. Medinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 168)
 

Pirmoji katalikų bažnyčia Girdžiuose pastatyta 1809 metais, antroji – 1858 metais. Abi koplyčios medinės. Vyskupas Motiejus valančius 1853 metais prašė valdžios leist suremontuoti apleistą koplyčią. 1858 m. vietos gyventojai ją perstatė.

Apie 110 metų Girdžių bažnyčia buvo Jurbarko bažnyčios filija, ją aptarnavo greičiausiai Jurbarko bažnyčios vikarai. Iki 1896 metų Girdžiuose kunigo nebuvo.

Nelengvas buvo Girdžių parapijos steigimosi kelias. Parapiją sumanyta steigti apie 1907 metus. Kada Girdžiai tapo parapija, žinių nėra. Po Pirmojo pasaulinio karo klebonas Albinas Alseika su parapijiečiais pradėjo statyti medinę bažnyčią. Pastatė 1926 m. Sovietmečiu tuometinėje Girdžių klebonijoje (buvusiame špitolės pastate) jaunuoliai buvo rengiami kunigystės pašaukimui.

Bažnyčia stačiakampė, vienabokštė. Šventoriuje yra medinė varpinė.