Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapija

 Kauno Šventosios Dvasios bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) bažnyčia
Milikonių g. 18
48276 Kaunas
Tel. (37) 26 88 94
El. p.
www.silainiuparapija.lt
www.facebook.com/
Raštinė (Parapijos namuose)
Milikonių g. 18
48276 Kaunas
Tel. (37) 26 88 94
Interesantus priima
Šiokiadieniais 9–13 val. ir 15–17.30 val.

Dvasininkai

Klebonas – mons. Augustinas PAULAUSKAS
1967 05 28 * 1993 05 30 * 2023 06 24
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas, tel. (37) 26 88 94,
mob. +370 698 74 463, el. p.
LSMU Kauno ligoninės kapelionas

Vikaras – kun. Mindaugas PUKŠTYS
1972 09 18 * 1996 09 21 * 2015 04 14
Milikonių g. 18, mob. +370 672 77 199, el. p.
Kauno arkivyskupijos Meno komisijos narys, LSMU Kauno ligoninės kapelionas

Vikaras – kun. Virginijus PABRINKIS
1972 02 23 * 1996 02 24 * 2023 06 24
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas, mob. +370 686 21 994
LSMUL Kauno klinikų kapelionas

 

Kviečiame į pamaldas
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.
  Šiokiadieniais 8 ir 18 val.
  Šeštadieniais 9, 10 ir 18 val.
 • Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 9–17.30 val. bažnyčioje
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 17.30 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį 17.30 val.
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 268.

Rytinė riba: Šlaitu (maždaug ties Salių kaimu) į pietus, (ribojantis su Vilijampolės p.), iki Linkuvos g.

Pietinė riba: Nuo Linkuvos g. šlaitu į vakarus, kertant Kėdainių g., šlaitu iki Dangės g., (ties nr. 18 ir 31). Šlaitu į vakarus iki Raudondvario pl. atkarpos, kylančios į Šilainių pl.

Vakarinė riba: Šilainių plentu iki Linkuvos miško proskynos. Miško proskyna į šiaurės rytus iki Linkuvos miško šiaurinės pamiškės rytinio taško. Nuo pamiškės į šiaurią, paliekant Romainius, apimant Giraitės kaimą ir šaudmenų gamyklą. Apėmus šaudmenų gamyklą sukama į šiaurės rytus iki greitkelio Klaipėda–Vilnius.

Šiaurinė riba: Greitkeliu link Kauno iki Sargėnų pradžios. Nuo greitkelio į šiaurės rytus, apimant Judrėnų ir Žiburių gatves Sargėnuose, iki Ežero gatvės. Ežero gatve iki Vandžiogalos gatvės. Vandžiogalos gatve link Domeikavos iki Domeikavos ribos. Sankryžoje, pro Keramikos gamyklą, (Vandžiogalos g. atkarpa) į pietryčius link Neries upės ir šlaito.

Kauno miesto gatvės:

Linkuva, Maironiškiai, Milikoniai, Smėliai, Šilainiai: Adomynės g., Adutiškio g., Alytaus g., Apuolės g., Arnavos g., Audros g., Auklės g., Baisogalos g., Bartuvos g., Baltijos g., Bačkonių g., Baltų pr., Bražuolės g., Dangės g.(nr. 20–22), Debesų g., Devinto forto g., Dotnuvos g., Eitkūnų g., Gabijos g., Giedros g., Goštautų g., J.Grušo g., Josvainių g., Jotvingių g., Klovainių g., Kėdainių g., (nr. 12–16), Kražių g., Kuršių g., Labūnavos g., Luokės g., Lyduvėnų g., Luknojų g., Maironiškių g., Miežėnų g., Milikonių g., Milikonių skg., Mosėdžio g., Nadruvių g., Naujakurių g., Nemakščių g., Notangų g., Pilupėnų g., Pamedėnų g., Pagudėnų g., Pylimo g., Priekulės g., Pryšmančių g., Prūsų g., Rasytės g., Rietavo g., Rainių g., Saulėlydžio g., Sedos g., Sembų g., Skalvių g., J. Skvirecko g., Stalupėnų g., Sūkurių g., Šalnos g., Šarkuvos g., Šateikių g., Šėtos g., Šilainių pl., Šiluvos g., Šiltnamių g., Šilo g., Tauragės g., Tytuvėnų g., Tolminkiemio g., Tvenkinio g., Tvėrių g., Ugnės g., Vėjo g., Vėtrungės g., Viduklės g., Žaibo g., Žalčio Karūnos g., Žemaičių pl., Žemalės g., Žemynos g., Žiemgalių g.

Sargėnai: Agronomijos g., Aido g., Bičiulių g., Endrijavo g., Ežero g. (poriniai nr.), Garso g., Gamyklos g., Judrėnų g., Kaltinėnų g., Laukuvos g., Muniškių g., Obelynės .g, Pienių g., Radviliškio g., Salantų g., Šeduvos g., Taurupio g., Uogynų g., Vandžiogalos g (nr. 1–49 ir 2–104), Vėžaičių g., Vytėnų g., Žiburių g., Žygaičių g.

Vytėnai: Baltalksnių g., Daugirdiškių g., Gynelės g., Gysločių g., Jazminų g., Liepų al., Nartavos g. Priemiesčio g.,. Sausinės g.,Serbentų g., Smiltynės g., I.Štaro g., Užuoviejos g., Valerijonų t., Vėsos t. Vynuogių g., Vytėnų g., Vytelių g., Zundų t. Žagarvyšnių t.,

Giraitė: Akacijų g., Alyvų g., Alksnių g., Aviečių g., Ąžuolų g., Bruknių g., Drebulių g., Eglių g., Gluosnių g., Ievų g., Kadagių g., Kaštonų g., Klevų g., Lazdynų g., Liepų g., Pušų g., Skroblų g., Spanguolių g., Svarainių g., Topulių g., Uosių g., Žalioji g.

Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija ribojasi su Šv. Juozapo (Vilijampolės), Raudondvario, Domeikavos ir Jono Pauliaus II parapijomis. 

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas. Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • parapijos choras, ministrantai, adorantės, procesijos dalyviai
 • Pasirengimo Pirmajai Šv. Komunijai užsiėmimai, jaunimo užsiėmimai rengiantis Sutvirtinimui, katechetiniai užsiėmimai tėvams ir Krikšto tėvams
 • Caritas, šeimų ratelis, Šv. Rašto skaitymo grupė
 • Šv. Damijono maldos grupė, Kauno šv. Kazimiero ateitinininkų kuopa
 • senjorų grupelė, Marijos legionas, AA grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija
Adresas Milikonių g. 18, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192057513
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT797300010002257764

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šventosios Dvasios bažnyčia yra Šilainių mikrorajone.

Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bendruomenė buvo įregistruota 1989 m. Ruošiantis statyti naują bažnyčią, Šv. Juozapo (Vilijampolės) klebono mons. L. Vaičiulionio rūpesčiu buvo pastatyta parapijos salė, kurioje buvo įrengta laikina koplyčia.

1994 m. rugpjūčio 4 d. kardino V. Sladkevičiaus dekretu leista pašventinti laikiną koplyčią ir suteikti jai Šventosios Dvasios titulą. 1995 m. mons. L. Vaičiulionis buvo paskirtas Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonu ir toliau rūpinosi naujos bažnyčios (arch. Eugenijus Miliūnas) statyba. Ji buvo pradėta 1998 metais, prieš metus, 1997-aisiais Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui pašventinus kertinį akmenį.

2006 m. liepą baigtos mūryti naujosios bažnyčios sienos. 2007 m. uždengtas čerpių stogas. 2009 m. įrengtos šildomos grindys. 2012 m. įrengtas parapijos Pastoracinis-evangelizacinis centras, bažnyčios grindys padengtos granito apdaila. Vėliau sutvarkytas bažnyčios šventorius, jį puošia Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Įrengtos bažnyčios durys. Bažnyčios statybos ir įrengimo darbų užbaigimu rūpinosi klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas.

2017 m. birželio 4 d., per Sekmines, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas konsekravo naująją bažnyčią.

2022 m. spalio 9 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidus, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino naujai išlietus varpus projektuojamai bažnyčios varpinei. Architektas Vytautas Miliūnas, profesorius Rolandas Rimkūnas, konsultuojami dr. Gintauto Žalėno, išpildė parapijos sielovados bendradarbių iškeltą idėją turėti varpus.

Varpų meistrui Antoniui Kruszcewskiui (Lenkija) pasiūlius išliedinti keturi varpai atsižvelgiant į muzikinį varpų sąskambį. Didžiausias varpas gavo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Angelų Karaliaus Motinos vardą. Kiti varpai pavadinti trijų šventųjų arkangelų Gabrieliaus, Mykolo ir Rapolo vardais. Varpų fasaduose yra prof. R. Rimkūno sukurti Dievo Motinos ir arkangelų atvaizdai, kontrafasaduose – to paties autoriaus sukurti Kauno arkivyskupijos ir  parapijos ženklai, kryžius karavykas bei Zacharijo malda, meldžiant apsaugoti nuo blogio ir ligų.