Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno parapija

 Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčia
Šimkaičiai, Ramybės g. 13
74337 Jurbarko r., Šimkaičių sen. 

Dvasininkai

Klebonas – kun. Egidijus PERIOKAS (Skirsnemunė),
mob. 8 616 57 433

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 12 val.
Atlaidai

Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. vyskupo Martyno – lapkričio 11 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 284.

Gyvenvietės ir kaimai: Šimkaičiai, Akmeniškė, Apolonovka, Bliūdžiai, Grigožiškė, Kniečiai, Medininkai, Paalsys II, Patolupys, Pauliai, Šilišninkai, Vidgiris.

Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno parapija ribojasi su Stakių, Skirsnemunės, Vadžgirio, Kalnujų ir Girkalnio parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Parapijos choras...
  • Caritas...

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Šimkaičių šv. vyskupo Martyno parapija
Adresas Šimkaičiai, 74337 Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191251173
Bankas LUMINOR AB
A. s. LT174010044300041601

Apie bažnyčią ir parapiją
Šimkaičių Šv. vyskupo Martyno bažnyčia yra Jurbarko rajone, Šimkaičių miestelyje, prie Raseinių-Skirsnemunės kelio. Medinė (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 215)

Bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)

Šimkaičių kapinaitėse 1771 m. buvo pastatyta koplyčia. Į ją kartą ar du kartus per metus atvykdavo Girkalnio, Vadžgirio kunigai. Bažnyčios statyba susirūpinta po Pirmojo pasaulinio karo. Žemės skyrė ūkininkas Jonas Simanavičius ir vadžgiriškis Pranas Šiaulys. Klebonas kun. Kazimieras Rickus-Rickevičius buvo sudaręs bažnyčios statybos komitetą.

1930–1932 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (išplečiant iš Girkalnio parvežtą koplyčią). Pirmas šv. Mišias ir pirmą pamokslą 1932 m. antrąją Kalėdų dieną pasakė bažnyčios statytojas klebonas kunigas Stanislovas Kemzūra. Bažnyčią pašventino Raseinių dekanas kun. Petras Dočkus. Tada senoji koplyčia buvo nugriauta. Joje kabojo šv. Martyno paveikslas, tad nauja bažnyčia buvo tituluota šv. Martyno vardu.

Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia buvo nuketėjusi nuo kulkų ir sviedinių skeveldrų. Jos langai išbyrėjo. 1995 m. vietoj senojo kryžiaus Šimkaičių girininkijos girininko Adolfo Šiugždos iniciatyva ir auka buvo pastatytas naujas ąžuolinis kryžius (aut. Ričardas Ramanauskas), kuriame įamžinti senojo ir naujojo kryžiaus pastatymo metai (1939–1995). Senasis kryžius buvo toje pat vietoje, 1939 m. pastatytas Prano Šiaulio.

Bažnyčia turi neogotikos ir liaudies architektūros elementų, lotyniško kryžiaus plano, su aukštu fasado bokštu ir bokšteliu ant stogo kryžmos. Šventorius aptvertas medinių statinių tvora, šalia bažnyčios yra kapinės. Bažnyčia pastatyta pagal tradicijas, būdingas kaimo architektūrai. Ji suręsta iš sienojų ir apkalta dailylentėmis. Turi aukštą fasado bokštą, ant stogo įrengta įvairaus dydžio kryžių. Bokšto varpas buvo įkeltas apie 1950 m.