Labūnavos Dievo Apvaizdos parapija

 Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia
Labūnava
58175 Kėdainių r.
mob. +370 648 878 88, el. p.

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. Tomas TREČIOKAS


 

Kviečiame į pamaldas
 Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia. Parapijos fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 12 val.
    Šeštadieniais 11 val. (jei yra užsakytos)
Atlaidai

Dievo Apvaizdos– pirmąjį liepos sekmadienį
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Pranciškaus Asyžiečio – spalio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 179.

Gyvenvietės ir kaimai: Labūnava, Ansainiai, Berlainiai, Bučiūnai, Dasiūnai, Kačergiai, Pakapiai, Pamėkliai, Serbinai, Sičioniai.

Labūnavos Dievo Apvaizdos parapija ribojasi su Josvainių, Kėdainių Šv. Jurgio, Vandžiogalos, Babtų ir Panevėžiuko parapijomis.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Labūnavos Dievo Apvaizdos parapija
Adresas Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191825853
Bankas ...
A. s. ...

Apie bažnyčią ir parapiją
Dievo Apvaizdos bažnyčia yra Labūnavoje, Kėdainių r., tarp Nevėžio ir Barupės. Tinkuoto mūro, klasicistinė, pastatyta 1859 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 151)

Pirmąją medinę bažnyčią Labūnavoje 1799 m. pastatė dvarininkas Ignotas Zabiela. Jai 1812 m. sudegus, netrukus naują bažnyčią pastatė Labūnavos dvaro paveldėtojas Anupras Zabiela. 1855 m. parapijiečiai su kunigu J. Normantu pastatė naują mūrinę bažnyčią. Deja, ji sudegė per Antrąjį pasaulinį karą.

Nuo 1945 m. parapijos bažnyčia pradėta naudoti Zabielų mauzoliejinė koplyčia, statyta 1859 metais. Centrinis pastatas yra apskrito plano. Kupolo skersmuo apie 10 metrų. Tau unikalus klasicizmo stiliaus vietinės reikšmės architektūros paminklas.
 

Bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)