Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija

 Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia
Basanavičiaus g. 8
Krakės
58248 Kėdainių r.

Raštinė ir klebonija
Sodų g. 2
Krakės
58250 Kėdainių r.
Tel. (347) 38 161

Krakių senelių globos namai
Lauko g. 7
58248 Kėdainių r.

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Emilis JOTKUS
1977 01 28 * 2001 07 15 * 2010 06 11
Sodų g. 2, Krakės, 58250 Kėdainių r., mob. +370 610 29 040
El. p.

Kviečiame į pamaldas
 Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais 17 val. (lapkritį–kovą), 18 val. (gegužį, birželį ir spalį)
  Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 18 val. (balandį, liepą–rugsėjį)
  Antradieniais ir ketvirtadieniais 9 val. (balandį, liepą–rugsėjį)
  Šeštadieniais 10 val.
 • Gegužinės pamaldos šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Birželinės pamaldos šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
Atlaidai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo evangelisto Mato – rugsėjo 21 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 178.

Gyvenvietės ir kaimai: Krakės, Antežeriai, Aukštuoliukai, Ažytėnai, Ąžuolytė, Bakšiai, Barkūniškis, Čystapolis, Daržbalys, Digraičiai, Dovydiškiai, Gaideliai, Gersonė, Girynė, Girlaukis, Gudaičiai, Jankūnai, Jaugiliai, Jaugilka, Keturkiemiai, Kukoriškiai, Lenčiai, Medininkai, Meironiškėliai, Meironiškiai, Milvydai, Mumaičiai, Norkūnai, Pakarkliai, Palainiškiai, Pališkiai, Paskerdūmiukas, Paskerdūmys, Patranys, Peštiniukai, Plaukiai, Plinkaigalis, Rėguliai, Rukai, Simoniškiai, Skirgailinė, Slabada, Šilainiai, Špitolpievis, Šulaičiai, Vailainiai, Ventainiai, Vytautinė, Začišiai, Zembiškis, Žitaičiai.

Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija ribojasi su Pajieslio, Josvainių, Kėdainių Šv. Juozapo, Dotnuvos, Gudžiūnų, Vosiliškio ir Paliepių parapijomis bei Šiaulių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • vaikų ir sužadėtinių katechezė
 • Caritas
 • jaunimo grupė, ateitininkai
 • angelaičiai, Gyvojo rožančiaus vaikų grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija
Adresas Basanavičiaus g. 8, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191247328
Bankas LUMINOR
A. s. LT434010041900039003

Apie bažnyčią ir parapiją
Šv. apaštalo evenagelisto Mato bažnyčia yra Krakėse, Kėdainių r. Plytų mūro, pastatyta 1907 m. Istoristinė, turi neogotikos ir neobaroko bruožų. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 160)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Pirmąją bažnyčią Krakėse 1478 m. pastatė klebonas Jurgis Talaitis. 1529 m. bažnyčią remontavo. Jau tada bažnyčia turėjo Šv. apaštalo evangelisto Mato titulą. Krakėse 1570–1592 m. klebonavo Mikalojus Daukša, vienas lietuvių raštijos pradininkų. 1579 m. minima parapinė mokykla (veikė ir XIX a. pirmojoje pusėje). Bažnyčia iki 1649 m. atstatyta.

Dabartinė mūrinė bažnyčia parapijiečių lėšomis pastatyta 1897–1907 m. (pagal inžinieriaus A. Tiškevičaus projektą). Klebono Kazimiero Marmos rūpesčiu 1931 m. buvo dekoruota. Senoji bažnyčia nugriauta, o jos vietoje pastatyta maža koplytėlė.

Bažnyčia yra istoristinė, turi neogotikos ir neobaroko bruožų, kryžminio plano, su trisiene apside, aukštu bokštu. Vidus 3 navų, cilindriniai skliautai. Labai puošnus didysis altorius su lipdytais ir tinkuotais ornamentais, bokšteliais, statulomis, puošni ir sakykla.