Vertimų Šv. Jono Krikštytojo parapija

 Vertimų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Vertimų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Vertimai
Žindaičių pšt.,
74264 Jurbarko r., mob. +307 685 864 78

Dvasininkai

Klebonas – kun. dek. teol. lic. Darius Auglys (Jurbarko Šč. Trejybės parapija)

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Vertimų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Pirmais mėnesių sekmadieniais 13.30 val.
Atlaidai

Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.
(keliama į artimiausią sekmadienį)

 

 

 

 

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 288.

Gyvenvietės ir kaimai: Vertimai, Bandzinai I, Bandzinai II, Dargaitėliai, Kažemėkai, Mantviliai I, Mantviliai II, Mikutaičiai I, Mikutaičiai II, Užkalniai, Valuckai, Velėniškiai, Žindaičiai.

Vertimų Šv. Jono Krikštytojo parapija ribojasi su Jurbarko, Girdžių ir Eržvilko parapijomis bei Telšių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Caritas, pirmininkė Zita Žičkuvienė, tel. (447) 45 743

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą!

Apie bažnyčią ir parapiją
Vertimų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Jurbarko rajone, Vertimų kaime, Mituvos kairiajame krante. 13 km į šiaurės vakarus nuo Jurbarko. Medinė (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 174)
 

Bažnyčiai statyti ir parapijai kurti 27 ha žemės paaukojo broliai Matulevičiai. Iš Jurbarko, Gaurės, Eržvilko ir Girdžių parapijų dalies kaimų įkurta Vertimų parapija. Klebono Jono Padleskio iniciatyva 1925–1926 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1944 m. spalio 8 d. sudegė parapijos pastatai, bažnyčia ir prieglauda išliko.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su bokšteliu ir siauresne už navą trisiene apside. Bažnyčioje stovi nežinomo meistro vargonai.