Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija

 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Mokyklos g. 2B
Lapės
54434 Kauno r.

www.domeikavoskankiniuparapija.lt/aptarnaujama-lapiu-parapija

Dvasininkai

Klebonas – kun. Gintaras PŪRAS (Domeikava)

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 val.
 • Švč. Sakramento adoracija
  Sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos prieš šv. Mišias
 • Birželinės pamaldos prieš šv. Mišias
 • Rožinio malda spalio mėn. prieš šv. Mišias
Atlaidai

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į sekmadienį)
Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 208.

Gyvenvietės ir kaimai: Lapės, Andruškoniai, Audėjai, Barsūniškiai, Didžiosios Lapės, Drąseikiai, Ginėnai, Lepšiškiai, Masteikiai, Mažosios Lapės, Pakalniškiai, Rokiškiai, Smiltynai, Stavidvaris, Staviščiai, Šančiai, Šatijai, Tauralaukis.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija ribojasi su Domeikavos, Vandžiogalos, Kulvos ir Karmėlavos parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Caritas
 • Marijos legionas
 • Gyvojo Rožinio maldos grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija
Adresas Mokyklos g. 2B, Lapių mstl., Lapių sen., Kauno r. sav.
Juridinio asmens kodas 191245996
Bankas „Swedbank", AB
A. s. LT877300010002242779

Apie bažnyčią ir parapiją
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Kauno r., Lapių miestelyje, dešiniajame Neries krante, prie Kauno–Šėtos kelio. Mūrinė, pastatyta 1639 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 142)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Lapėse mūrinę bažnyčią 1639 m. pastatė Žemaičių kaštelionas Jonas Alfonsas Lackis, 1732 m. ji tapo Karmėlavos filija. Parapijos teisės Lapėms sugrąžintos 1849 metais.

1893 m. prašyta valdžios leisti padidinti bažnyčią. Po pakartotinių prašymų leidimas gautas 1898 m. Kunigas Andrius Rakauskas su parapijiečiais 1899 m. bažnyčią atnaujino ir padidino. Spaudos draudimo metais čia tarnavę kunigai platino lietuvišką spaudą. Iki 1908 m. bažnyčioje įrengti Šv. Kazimiero ir Šv. Juozapo vitražai (aut. Vladislovas Pšibitnevskis, pagaminti Kauno dirbtuvėse). 1926–1928 m. bažnyčioje pamaldos vyko lietuviškai. Apie 1935 m. klebonas Jonas Juodeika prie pradžios mokyklos įsteigė biblioteką-skaityklą.

Bažnyčia turi neorenesanso architektūros bruožų, vienabokštė, stačiakampė, mūrinė. Joje įrengti trys altoriai. 1988 m. atliktas remontas. 1997 m. klebonas R. Skrinskas su parapijiečiais atnaujino bažnyčios išorę, o 1998 m. – vidų, vitražus ir altorius. 1999 m. priešais bažnyčią tuomečio klebono kun. Roberto Skrinsko iniciatyva pastatytas ąžuolinis paminklas nužudytiems negimusiems kūdikiams. Šventoriuje stovi 2007 m. pašventintas Misijų kryžius.