Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapija

 

 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Bažnyčios g. 2
Tiskūnų pšt., Šventybrastis
58412 Kėdainių r.
 

Dvasininkai

Klebonas – kun. Sigitas BITKAUSKAS (Kėdainių Šv. Jurgio)

Kviečiame į pamaldas
  • ŠV. MIŠIOS bažnyčioje
    Sekmadieniais 14.30 val. (ar kitu laiku pagal išankstini susitarimą)
  • Išpažinčių klausoma 30 min. prieš šv. Mišias
Atlaidai

Švenčiausio Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) – antrasis sekmadienis po Sekminių
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 188.

Gyvenvietės ir kaimai: Šventybrastis, Akmenytė, Barinė, Burveliai, Daniliškis, Kazokai, Kūjėnai, Lepšynė, Šeteniai, Šlaitkalnis, Zavišinė.

Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapija ribojasi su Surviliškio ir Apytalaukio parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapija
Adresas Šventybrasčio k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191248615
Bankas AB SWEDBANK 
A. s.  LT607300010002521461

Apie bažnyčią ir parapiją
Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia yra kairiajame Nevėžio krante, 15 kilometrų į šiaurę nuo Kėdainių. Medinė su mūriniais priestatais. Bažnyčia pastatyta 1774 m. Liaudies architektūros formų, turi klasicizmo ir baroko bruožų. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 154)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Pora kilometrų į šiaurę nuo Šventybrasčio buvo Zavišynės dvaras, XVIII amžiuje priklausęs Zavišiams, kurie davė ir vietovei vardą. 1774 metais Ignas Zaviša, kuriam priklausė ir Šventybrasčio žemė, pastatė medinę bažnyčią. 1880 metais Jonavskis ją atnaujino ir padidino, primūrydamas mūrinius sparnus: dvi šonines koplyčias bei zakristiją. 1873 metais buvo pastatyta medinė varpinė. Joje buvo ir du dideli varpai, kuriuos 1915 metais rusai nukabino ir išvežė į Rusiją. 1928 metais bažnyčia suremontuota. Ji buvo Apytalaukio filija.

Bažnyčios fasadas turi klasicistinių bruožų: siena suskaldyta į tris lygias dalis piliastrais, frontonas truputį patrauktas priekin, tai jo šešėlis atrodo kaip karnizas virš arkinių durų. Priekinis bokštelis kvadratinis, o galinis barokinis, dvigubos kriaušės pavidalo. Absida trisienė, su dideliais arkiniais langais. Mūrinių priestatų paviršiai reljefingi, su plokščiais piliastrais ir lygių traukų antablementais. Stogas skardinis.

Priešais bažnyčią, kairėje, yra 1873 metais statyta medinė varpinė. Jinai tipiška, dviejų tarpsnių. Stogo barokinis bokštelis panašus į absidos. Sienos apmuštos sudvigubintomis statmenomis lentelėmis. Šią įdomią bažnyčią ir varpinę 1939 metais yra nutapęs žymus dailininkas M. Dobužinskis.

Šalia bažnyčios – paminklai Nepriklausomybei ir sukilėliams, ąžuolai – valstybės saugomi gamtos paminklai. Šventybrasčio bažnyčioje buvo pakrikštytas Česlovas Milošas.