Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Vytauto g. 61
Dotnuva
58387 Kėdainių r.
Tel. (347) 39 306
El. p.

Raštinė dirba
Darbo dienomis (išskyrus pirmadienį) 9–13 val.
Šeštadieniais 11–18 val.
Sekmadieniais 11–13.30 val.
Būtinu atveju kreipkitės bet kuriuo metu

Aptarnaujama koplyčia Akademijoje

VšĮ Dotnuvos vienuolyno piligrimų turistinis centras
Vytauto g. 57
Dotnuva
58387 Kėdainių r.
Tel. (347) 39 306

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Giedrius MASKOLAITIS
1986 08 03 * 2012 01 08 * 2022 06 24
Vytauto g. 57, Dotnuva, 58387 Kėdainių r.
Mob. +370 684 47 470

Kviečiame į pamaldas
 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS bažnyčioje
  Sekmadieniais 10 val.
  Pirmadieniais nėra
  Šiokiadieniais 10 val. (žiemos metu), 17 val. (vasaros metu)
  Šeštadieniais 10 val.
 • ŠV. MIŠIOS akademijos koplyčioje
  ...
 • Švč. Sakramento adoracija Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais
 • Gegužinės pamaldos 17 val.
 • Birželinės pamaldos 17 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį 17 val.
Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai – kovo 25 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Porciunkulės – rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Pranciškaus Asyžiečio – spalio 4 d.

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 173.

Gyvenvietės ir kaimai: Dotnuva, Akademija, Apušrotas, Aušra I, Aušra II, Ąžuolaičiai, Beržai, Bokštai, Bokštai (Juozapynė), Daškoniai, Daumantai, Dotnuvos gel. st., Gėlainiai, Mantviliškis, Mištautai, Močėnai, Noreikiai, Padotnuvys, Pikeliai, Piliamantas, Ramėnai, Ruoščiai, Siponiai, Šalčmiriai, Šiaudinė, Urnėžiai, Vaidatoniai, Vainotiškiai, Valinava, Valučiai, Vitaragiai, Žemaičiai.

Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ribojasi su Kėdainių Šv. Juozapo, Surviliškio, Šlapaberžės, Paberžės, Gudžiūnų ir Krakių parapijomis.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Adresas Vytauto g. 57, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.
Juridinio asmens kodas 190485522
Bankas „Swedbank“, AB
A. s. LT807300010081373177

Apie bažnyčią ir parapiją
Viešpaties Apreiškimo Mergelei Marijai bažnyčia yra Kėdainių rajone, Dotnuvoje. Mūrinė, vėlyvojo baroko. Pastatyta 1810 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 158)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Dotnuvoje pirmoji medinė bažnyčia arba koplyčia buvo pastatyta iki 1636 m. 1699 m. Dotnuvos miestelio savininkai V. Bžostovskis ir jo žmona K. Mlečkaitė į Dotnuvą iš Vilniaus pasikvietė pranciškonus ir įkūrė bernardinų vienuolyną, kurio mūrinis pastatas išaugo 1768 m. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia buvo statoma 1773–1810 m. Kadangi dvarininkai Chrapovickiai iš dalies finansavo Dotnuvos bažnyčios statybą, centrinio altoriaus frizas yra papuoštas Chrapovickių giminės herbo gipsiniu medaliu.

XVIII a. antrojoje pusėje veikė parapinė mokykla. Dotnuvos vienuolynas už aktyvų dalyvavimą politiniuose judėjimuose 1864 m. caro valdžios buvo uždarytas, o vienuoliai kunigai ištremti.

1911 m. per miestelio gaisrą bažnyčia degė. Nukrito varpai. Vėliau ji buvo suremontuota.

1990 m. Dotnuvoje įsikūrė veiklą Lietuvoje atnaujinęs kapucinų ordinas, jame ir parapijoje 1990–2002 metais darbavosi tėvas Stanislovas ( Algirdas Mykolas Dobrovolskis OFM Cap.) (1991 metais gyveno trys broliai – veikė kapucinų noviciatas).

Dotnuvos bažnyčia yra vėlyvojo baroko stiliaus, turi ir ankstyvojo klasicizmo bruožų, dvibokštė, vidus trijų navų, šeši šoniniai altoriai, joje gausu meno vertybių. Bažnyčios didžiajame altoriuje yra Viešpaties Apreiškimo Mergelei Marijai paveikslas, šalia yra didžiųjų pranciškonų vienuolių skulptūros, nišoje įkomponuota medinė Nukryžiuotojo skulptūra. Yra išlikęs XVII a. Šventosios Šeimos paveikslas. Bažnyčios vargonus 1827 metais pastatė vienuolis bernardinas Modestas Miknevičius. 1994 metais jie buvo restauruoti (UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvėse“).