Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Draugystės g. 4
Veliuona
74442 Jurbarko r.

Klebonija
Draugystės g. 1
Veliuona
74442 Jurbarko r.
Tel. (447) 42 619
El. p.

Parapijos namai
Draugystės g. 6
Veliuona
74442 Jurbarko r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Šarūnas LESKAUSKAS
1969 10 04 * 1993 05 30 * 2009 04 25
Draugystės g. 1, 74442 Veliuona, Jurbarko r.,
tel. (447) 42 619, mob. 8 611 46 049, el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 12 val.
    Šiokiadieniais 9 val.
    Šeštadieniais 10 val.
  • Rožinio malda kiekvieną sekmadienį 11.15 val.
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.

 

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 287.

Miestas: Jurbarkas.

Gyvenvietės ir kaimai: Veliuona, Adomaitiškė, Antkalnė, Aukštrakis, Bereiviškiai, Gervėnai, Girkai, Gystėnai, Graužėnai I, Graužėnai II, Kabučiai, Kalviai, Klangiai, Naujokai, Paagliuonys I, Paagliuonys II, Pakalniškiai, Papiškiai, Pareviai, Pelučiai, Pelutėliai, Rukšioniai, Spruktai, Šilaitynė, Tamošiai (dalis), Terespolis, Žibintai.

Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija ribojasi su Seredžiaus, Juodaičių, Stakių ir Raudonės parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • choras, ministrantai ...
  • Caritas ir šeimos centras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija
Adresas Draugystės g. 1, Veliuona, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191251554
Bankas Jurbarko kredito unija
A. s. LT85 5013 3000 1400 1273

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra Jurbarko rajone, Veliuonos miestelyje, Nemuno dešiniajame krante, prie Vilkijos–Jurbarko kelio. Mūrinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 216)

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ─ viena iš septynių pirmųjų Žemaitijos bažnyčių. Vytautas Didysis 1421 m. netrukus po Žemaitijos krikšto Veliuonoje įsteigė parapiją, o po penkerių metų pastatė bažnyčią. Vytauto bažnyčia, kuri, manoma, buvo medinė, nėra išlikusi.

LDK kanclerio Albrechto Stanislovo Radvilos rūpesčiu buvo pastatyta nauja bažnyčia. 1642 m. dokumente minima, jog bažnyčios statyba baigta. 1644 m. Veliuonos bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius.

XVII a. pabaigoje bažnyčia rekonstruojama didžiojo Lietuvos etmono ir Vilniaus vaivados Mykolo Kazimiero Paco iniciatyva: atstatytas ir paaukštintas bažnyčios bokštas su kupolu ir geležiniu kryžiumi, jo priekyje pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Stogas tuomet uždengtas raudonomis čerpėmis, įrengti nauji vargonai, o didysis altorius papuoštas skulptūromis ir kolonomis.

XIX a. pabaigoje vyko dar keli bažnyčios atnaujinimo etapai. Remontai išaugo į rekonstrukciją, kurios planą parengė architektas K. O. Kiuncelis. Bėgant metams, renesansinę bažnyčios erdvę pripildė barokas, o XIX a. vid. ir XX a. pradžioje – romantinė architektūra ir dailė.

Bažnyčia labai nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais, tad vėl vyko jos remonto darbai. 1921 m. rengiantis bažnyčios 500 metų jubiliejui klebono kunigo Vladislovo Polanskio rūpesčiu bažnyčios meninę vertę savo darbais praturtino dailininkas Petras Kalpokas.

1930 m buvo parengtas naujas bažnyčios rekonstrukcijos projektas.

Bažnyčios vidus labai turtingas puošybos ir įrangos. Gausu dailės vertybių.

Lietuvos dailės ir architektūros istorijoje minima apie 1650 m. sukurta epitafija Jonui Kazimierui Bžostovskiui, įrengta prie šoninio altoriaus. Šio altoriaus centre yra XVII a. pabaigos paveikslas Jėzus su erškėčių vainiku.

2016 m. rudenį baigtas pirmasis bažnyčios pamatų ir fasado restauravimo etapas.