į pirmą puslapį

Ganytojai ir jų padėjėjai

 Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, 2018 m.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupijai vadovauja apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius popiežiui Pranciškui priėmus arkivyskupo Liongino Virbalo atsistatydinimą iš arkivyskupo metropolito pareigų. Nuo 2018 m. liepos 2 d. popiežiaus Pranciškaus nominuotas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru Algirdas Jurevičus buvo įšventintas 2018 m. rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje, jam suteiktas jam Materianos vyskupo titulas.  

Kauno arkivyskupijai nuo 2015 metų liepos 11 d. iki 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupijai vadovavęs  Lionginas Virbalas yra arkivyskupas emeritas. Jo ingresas į Kauno arkikatedrą baziliką vyko 2015 m. liepos 11 dieną, sykiu šiomis apeigomis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pradėjo vadovavimą arkivyskupijai.

Kauno arkivyskupijai nuo 1996-ųjų gegužės iki 2015-ųjų liepos vadovavo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskirtas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dabar arkivyskupijoje tarnaujantis kaip arkivyskupas emeritas. 2019 m. rugsėjo 1 d. popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ kardinolu. Į Kardinolų kolegiją įvesdintas 2019 m. spalio 5 d. 

Patariamąją funkciją arkivyskupijos valdyme atlieka iš dalies renkama, iš dalies skiriama Kunigų taryba.

Nuo 1991 m., kai buvo pertvarkytos bažnytinės teritorijos, Kauno bažnytinei provincijai (arba metropolijai) priklauso Vilkaviškio ir Telšių vyskupijos, taip pat 1997 m. įkurta Šiaulių vyskupija. Šios vyskupijos turi savo vyskupus ordinarus.