į pirmą puslapį
Temos

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui Kauno arkivyskupijoje

Mieli Sužadėtiniai,

nuoširdžiai sveikiname Jus, žengiančius link vienos gražiausių gyvenimo švenčių – Santuokos sakramento.

Jei nutarėte susituokti Bažnyčioje, pirmiausia prašome Jūsų kreiptis į savo parapiją. Labai svarbu tai padaryti NE VĖLIAU KAIP LIKUS 5 MĖN. iki planuojamos Santuokos datos.

Jei abu ar vienas iš Jūsų nesate priėmę Krikšto, Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentų, dėl pasirengimo šiems sakramentams taip pat prašome kreiptis į savo parapiją arba Suaugusiųjų katechezės tarnybą (8 685 364 87).

PASIRENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI Kauno arkivyskupijoje vyksta pagal programą „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10). Susitikimai vyksta MAŽOSE GRUPĖSE, kurias veda sutuoktinių poros, pasirengusios pristatyti Bažnyčios mokymą apie Santuoką ir dalytis savo gyvenimo bei tikėjimo patirtimi. Programoje numatyti susitikimai su Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) specialistais ir kunigais. Bendra kursų trukmė – 2 mėnesiai (8 susitikimai po 2 val., kurie vyksta 1 kartą per savaitę). Susitikimuose privaloma DALYVAUTI DVIESE. Kursų baigimo pažymėjimas išduodamas tik baigus visą kursą.

Jei dėl svarbių priežasčių (pamaininis darbas, liga, komandiruotės) negalite abu lankyti visų susitikimų grupėje iš eilės, siūlome SRAUTINES GRUPES (10 susitikimų pasirinktu laiku).

REGISTRACIJA į mažas ir srautines grupes vyksta internetu www.kaunoseimoscentras.lt. Kilus klausimams rašykite el. paštu

Jei gyvenate užsienyje, dėl nuotolinių kursų teiraukitės Lietuvos šeimos centre el. paštu

 

 

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėnesius iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką. Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą.

Eidami pas kleboną, kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:
  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • krikšto liudijimą (jis išduodama parapijos, kurioje esate pakrikštyti, bažnyčioje. Jame pažymima, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos ar priėmę šventimų, vienuolystės įžadų ir kita svarbi informacija. Pažyma galioja 6 mėnesius);
  • jei tuokiatės ne savo parapijoje, reikalingas Jūsų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.

Jei Jūsų situacija yra ypatinga (sužadėtinis(-ė) užsienietis (-ė), našlys(-ė) ir pan.), reikia papildomų dokumentų ir pasirengimo. Tai Jums paaiškins parapijos klebonas ar jo įgaliotas asmuo. Tuokiantis su užsieniečiu, būtina civilinė santuoka. 

SANTUOKOS PRIESAIKA

Jaunasis sako:
Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako:
Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunavedžiai, užmaudami vienas kitam žiedus ant dešinės rankos bevardžio piršto, taria šiuos žodžius:
N, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 

 

Kas yra krikščioniška santuoka?

1604 „Dievas, sukūręs žmogų iš meilės, pašaukė jį meilei, kuri yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas. Juk žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o „Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8. 16). Kadangi Dievas sukūrė vyrą ir moterį, jų tarpusavio meilė yra absoliučios ir nesibaigiančios Dievo meilės žmogui atvaizdas. Kūrėjo akyse ta meilė gera, labai gera. Dievo laiminama santuokinė meilė yra skirta būti vaisinga ir tarnauti bendram tikslui palaikyti kūriniją: „Dievas juos palaimino tardamas: 'Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!'“ (Pr 1, 28).“

Plačiau apie Santuokos sakramentą skaitykite Katalikų Bažnyčios katekizme www.katekizmas.lt