į pirmą puslapį
Temos

Rengimas(-is) Santuokos sakramentui

Ar mudu pašaukti santuokai?
Ar mūsų santuoka bus laiminga?

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui Kauno mieste

Brangūs Sužadėtiniai,

nuoširdžiai sveikiname Jus, žengiančius link vienos gražiausių žmogaus gyvenimo švenčių – Santuokos. Vyro ir moters nutarimas susituokti yra apsisprendimas visam gyvenimui dovanoti save vienas kitam. Bažnyčia, norėdama, kad patirtumėte visą santuokinio gyvenimo grožį bei palaimą ir tinkamai jam pasirengtumėte, prašo lankyti sužadėtinių rengimo santuokai kursus. Jie skirti susipažinti su svarbiausiais Santuokos sakramento ir krikščioniškos šeimos gyvenimo aspektais.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje santuokai registruotis reikia ne vėliau kaip PRIEŠ 5 MĖNESIUS iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos.

Jei dar nesate priėmę Sutvirtinimo sakramento, pirmiausia kreipkitės į PARAPIJOS (kurioje gyvenate) KLEBONĄ. Jei parapijoje pasiruošti galimybės nėra, pasirengti Sutvirtinimo sakramentui Jums padės Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba. Nauja grupė – nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. >> Būtina registracija, mob. 8 650 100 76.  

SANTUOKOS SAKRAMENTUI Kaune rengiama dviem būdais.

Vienas būdas – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro organizuojami 8 susitikimai grupėse. Šią programą veda šeimos, pasirengusios pristatyti Bažnyčios mokymą apie Santuoką ir dalytis savo gyvenimo bei tikėjimo patirtimi. Programoje numatyti susitikimai su Natūralaus šeimos planavimo specialistu ir kunigu. Susitikimų vietos, temos ir išankstinė registracija nurodyta tvarkaraštyje >>

Kitas būdas 12 paskaitų ciklas. Jas veda kunigai, katechetai, psichologas ir gydytojas. Paskaitos vyksta pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18–19.30 val. val. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a., Kaunas). Temos, registracija nurodyta tvarkaraštyje (2020 m. rugsėjis – 2021 m. liepa >>)

Informacija dėl registracijos į rengimosi programas 12–17 val. mob. 8 630 963 65 
El. paštas
suzadetiniai@kaunoarkivyskupija.lt

Informacija

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėn. iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką.

Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą.

Eidami pas kleboną, kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:
  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • krikšto liudijimą (jis išduodama parapijos, kurioje esate pakrikštyti, bažnyčioje. Jame pažymima, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos ar priėmę šventimų, vienuolystės įžadų ir kita svarbi informacija. Pažyma galioja 6 mėnesius);
  • jei tuokiatės ne savo parapijoje, reikalingas Jūsų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.

Jei Jūsų situacija yra ypatinga (sužadėtinis(-ė) užsienietis (-ė), našlys(-ė) ir pan.), reikia papildomų dokumentų ir pasirengimo. Tai Jums paaiškins parapijos klebonas ar jo įgaliotas asmuo. Tuokiantis su užsieniečiu, būtina civilinė santuoka. 

SANTUOKOS PRIESAIKA

Jaunasis sako:
Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako:
Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunavedžiai, užmaudami vienas kitam žiedus ant dešinės rankos bevardžio piršto, taria šiuos žodžius:
N, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 

 

Kas yra krikščioniška santuoka?

1601 „Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę.“

Plačiau apie Santuoką skaitykite Katalikų Bažnyčios katekizme www.katekizmas.lt