į pirmą puslapį

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Rotušės a. 14a
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 25
El. p.
www.kaunoarkivyskupija.lt/infotarnyba

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai – diakonas fil. lic. Darius CHMIELIAUSKAS, mob. +370 687 85 387

Informacijos tarnybos, arkivyskupijos svetainės bei socialinių tinklų redaktorė – Dalė GUDŽINSKIENĖ

Apie Tarnybą

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba (iki 2008 m. – Spaudos tarnyba) įsteigta 1998 m., nuo tų metų iki 2002 m. leido oficialų arkivyskupijos informacijos biuletenį „Kauno arkivyskupijos naujienos“, o nuo 2002 m. leidžia (kas savaitę ar pagal aktualumą) elektroninį naujienlaiškį „Kauno arkivyskupijos kronika“. 1998 sukurta pirmoji arkivyskupijos interneto svetainė; keičiantis techninėms galimybėms ir sielovados poreikiams 2002 m. – antroji, o nuo 2011 m. – trečioji. Nuo 2013 m. veikia arkivyskupijos feisbuko paskyra. 2017 m. pabaigoje startavo atnaujinta svetainės versija su didesnėmis vaizdo galimybėmis. Nuo 2019 m. sukurtas Kauno arkivyskupijos YouTube kanalas. Rengiamos pamaldų, kitų susitikimų transliacijos.

Kauno arkivyskupijos antrajame sinode numatyta misija:
 • visapusiškai, teisingai ir tiksliai informuoti apie arkivyskupijos įvykius, stengiantis autentiškai atspindėti Bažnyčios ir jos gyvenimo vaizdą;
 • prisidėti prie arkivyskupijos institucijų, organizacijų bei tikinčiųjų bendrystės ugdymo organizuojant ir palaikant keitimąsi informacija apie bažnytinio gyvenimo įvykius.
Šiai misijai įgyvendinti:
 • komunikacijos klausimais palaiko ryšius su arkivyskupijos ganytojais, kurijos darbuotojais, dekanais, klebonais, institucijų ir organizacijų vadovais;
 • stebi sielovadai svarbias bei kitas arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, respublikinę žiniasklaidą bei teikia reikiamą informaciją ganytojams;
 • rūpinasi informacijos apie svarbius arkivyskupijos gyvenimo įvykius sklaida žiniasklaidoje bei rengia arkivyskupo spaudos konferencijas;
 • palaiko ir nuolat atnaujina oficialią Kauno arkivyskupijos interneto svetainę www.kaunoarkivyskupija.lt; nuolat skelbia naujienas, kitą aktualią informaciją;
 • arkivyskupijos gyvenimo kroniką atspindi arkivyskupijos feisbuko paskyroje;
 • organizuoja transliacijas YouTube kanalu;
 • dalyvauja arkivyskupijos leidybiniuose projektuose;
 • pagal poreikį dalyvauja Kauno arkivyskupijos sielovados komandos veikloje kuriant ir įgyvendinant sielovados projektus;
 • bendradarbiauja su atsakingais už informacijos sklaidą bažnytinių institucijų, organizacijų, dekanatų, parapijų asmenimis;
 • renka, rengia ir skelbia tekstinę, vaizdinę ir garsinę medžiagą apie svarbiausius šiandienos įvykius arkivyskupijos mastu, dekanatuose, parapijose, institucijose bei organizacijose; renka ir fiksuoja arkivyskupijos istorijos faktus;
 • informacijos sklaidai bendradarbiauja su kitomis žiniasklaidos priemonėmis bei organizacijomis.