GANYTOJO ŽODIS

Žvelgdama į Mergelę Mariją, pati Bažnyčia tampa motiniškesnė, taip pat ir kiekviena pamaldi motina, žvelgdama į Mariją ir ja pasitikėdama, tampa motiniškesnė.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Rugsėjo mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
kad prisikėlęs Marijos Sūnus perkeistų mūsų širdis ir uždegtų jas šlovinti Dievą visu savo gyvenimu.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Žvelgdama į Mergelę Mariją, pati Bažnyčia tampa motiniškesnė, taip pat ir kiekviena pamaldi motina, žvelgdama į Mariją ir ja pasitikėdama, tampa motiniškesnė.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Rugsėjo mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
kad prisikėlęs Marijos Sūnus perkeistų mūsų širdis ir uždegtų jas šlovinti Dievą visu savo gyvenimu.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Ar dalyvavimui užtarimo maldoje reikia kaip nors pasiruošti? Neteko dalyvauti, bet girdėjau, kad žmonėms tai padeda ypač sunkiu gyvenimo laikotarpiu.

Atsakymas: Užtarimo maldos metu Dievui pristatomi tuo metu aktualiausi mūsų poreikiai su prašymu pagelbėti. Kad Dievo malonė galėtų netrukdoma išsilieti į mūsų gyvenimą, iš savo pusės turėtume: 1) atsisakyti bet kokio prisirišimo prie nuodėmės, geriausia prieš tai atlikti išpažintį, tai yra priimti Susitaikinimo sakramentą; 2) sužadinti širdyje tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu. Jis yra mus mylintis Tėvas, kuris nori ir gali pagelbėti vargstančiam savo vaikui. Jo valia – kad mes būtume laimingi. Mūsų netikėjimas, nepasitikėjimas užaugina sieną, kuri neleidžia įvykti daugybei nuostabių dalykų mūsų gyvenime; 3) pasistengti glaustai, bet tiksliai ir nuoširdžiai apibūdinti besimeldžiantiems už jus esamą problemą. Pasistengti būti tiek atviri, kiek tuo momentu pajėgiame, bet nepamiršti, kad Dievas gerbia mūsų orumą bei mūsų galimybių ribas ir niekada nenaudoja prievartos. Užtarimo malda tarnaujantys asmenys įsipareigoja išlaikyti konfidencialumą ir neviešinti nieko, kas būna atskleista maldos metu; 4) išlikti nuolankūs ir leisti Dievui įvykdyti Jo planą mūsų atžvilgiu pačiu tinkamiausiu laiku ir tokiu būdu, kokį Jis yra konkrečiai mums numatęs; 5) po maldos skirti laiko šios patirties apmąstymui Dievo akivaizdoje ir padėkai. Išlaikyti pasitikinčią ir dėkingą širdį net tada, kai gali pasirodyti, kad niekas nevyksta, ar vyksta kitaip, negu mes norėtume ar įsivaizdavome. Stengtis gyventi Jo artumoje dorą ir maldingą gyvenimą, nuolat stiprintis šventais sakramentais ir Dievo žodžiu, o įvykus lemtingiems pokyčiams jų ne nutylėti, bet liudyti gailestingą Viešpaties meilę, kad ir kiti žmonės būtų sustiprinti jų kovose ir drauge dėkotų Dievui. (atsakė sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“)

 


  • Arkivyskupijos intencija (rugsėjui)
  • Popiežiaus intencija (rugsėjui)
  • Rugsėjo medžiaga
slider by WOWSlider.com v8.7