Kviečia EVANGELIZACIJOS MOKYKLA – nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo. Registracija iki sausio 27 d.
Paskelbta: 2018-01-17 20:17:09

JEI ŠIRDIS DEGA DĖL JĖZAUS,
JEI NORI PADĖTI SUTIKTI JĮ KITIEMS,
JEI NORI IŠŠŪKIO,
JEI GYVENIME TRŪKSTA PRASMĖS,
JEI NORI DOVANOTI SAVO GYVENIMĄ KITIEMS,
BET...
NEŽINAI KAIP, TRŪKSTA DRĄSOS, TRŪKSTA BENDRAŽYGIŲ, TRŪKSTA NAUJŲ IDĖJŲ, „ĮSIPATOGINAI“ KOMFORTO ZONOJE, PASIDARĖ NUOBODU GYVENTI...
ŠI INFORMACIJA KAIP TIK TAU!!!

KETURI SAVAITGALIAI IR MISIJŲ SAVAITĖ ATNEŠ POKYČIŲ NE TIK Į TAVO GYVENIMĄ...

I. PIRMOJI MOTYVACIJA EVANGELIZACIJOJE -– JĖZAUS MEILĖ -–
KERIGMA – VASARIO 2–4 d.

Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus meilė; patyrimas, kad esame Jo išgelbėti, skatina mus Jį vis labiau mylėti. Tačiau kokia tai meilė, kai nejaučiame poreikio kalbėti apie mylimą asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti? (EG 264)

Temos: Dievo meilė, nuodėmė, išgelbėjimas, atsivertimas, asmeninis susitikimas su Dievu, maldos gyvenimas, savęs priėmimas.

Svečiuose: Saulius Arbočius – dalyvavęs metų evangelizacinėje mokykloje, dirbęs Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, keletą metų išrinktas geriausiu metų mokytoju, šiuo metu gyvena Anglijoje, šalia darbų talkina lietuvių parapijoje sielovados veikloje, ruošia juos sakramentams.

II. DINAMIŠKAS DŽIAUGSMAS KRIKŠČIONIO GYVENIME –
ŠVENTOJI DVASIA – kovo 2–4 d.

Užsidegimui misionieriauti išlaikyti būtina tvirtai pasitikėti Šventąja Dvasia, nes Ji „ateina pagalbon mūsų silpnumui“ (Rom 8, 26). Tačiau tokį dosnų pasitikėjimą reikia palaikyti, todėl turime nuolatos šauktis Šventosios Dvasios. Ji gali išgydyti visa, kas silpnina mūsų pastangas misionieriauti. (EG 280)

Temos: Šventoji Dvasia ir evangelizacija, Šventosios Dvasios dovanos, charizmos, malda dėl Šventosios Dvasios, Užtarimo malda, malda dėl Šventosios Dvasios išsiliejimo.

Svečiuose: t. Rastislav Dluhy – kunigas iš Slovakijos redemptoristų vienuolijos, kurių pašaukimas yra skelbti evangeliją atstumtiesiems ir vargšams. Savo vienuolijoje vienuolika metų buvo atsakingas už novicijų formaciją, vadovavo pasauliečių evangelizacinei bendruomenei „Kalvarija“, drauge su broliais redemptoristais organizuoja parapijų misijas, dirba su jaunimu, atsakingas už leidybą.

III. NENUTYLĖTI APIE MUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ –
EVANGELIZACIJOS BŪDAI – BALANDŽIO 6 – 8 d. (5 – 9 d.)
(su kelione į Slovakiją, į misijinę bendruomenę „Rieka Života“)

Žinome, kad „evangelizacija nebūtų tobula, jei neatsižvelgtų į Evangelijos ir žmogaus konkretaus gyvenimo, tiek asmeninio, tiek visuomeninio, nepaliaujamą sąveiką“ (146). Tai – Evangelijos dinamikai būdingas visuotinumo kriterijus, nes Tėvas trokšta išgelbėti visus žmones ir savo išganomuoju planu visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti palenkdamas tai vienam Viešpačiui, kuris yra Kristus (plg. Ef 1, 10).

Temos: evangelizacijos poreikis, patirtys, būdai, įvairūs projektai – mokyklų misijos, parapijų misijos, evangelizacinės programos svarbiausi elementai, dvasinis pasiruošimas misijoms, liudijimo struktūros ir t. t.

Svečiuose: šį kartą mes keliausime į Slovakiją, Podolinec miestelį, kuriame prie redemptoristų vienuolyno įsikūrusi evangelizacinė bendruomenė „Gyvybės upė“ („Rieka Zivota”). Draugystė su slovakais prasidėjo 1994–1995 metais drauge dalyvaujant evangelizacinėje mokykloje. Ši bendruomenė yra daug kartų lankiusis Lietuvoje su įvairiais seminarais, mokymais, rekolekcijomis, šlovinimo vakarais.

IV. EVANGELIZUOTI – REIŠKIA DARYTI DIEVO KARALYSTĘ ESAMĄ PASAULYJE
– MISIJŲ SAVAITĖ KAUNE – BIRŽELIO 18–24 d.

...jokios motyvacijos neužteks, jei širdyje nedegs Šventosios Dvasios ugnis. Evangelizacija su dvasia galiausiai yra evangelizacija su Šventąja Dvasia, nes ji yra Bažnyčios evangelizacijos siela…dar kartą šaukiuosi Šventosios Dvasios, meldžiu ją ateiti ir atnaujinti, supurtyti, paskatinti Bažnyčią drąsiai išeiti iš už savų sienų evangelizuoti visų tautų. (EG 261)

Temos: praktinis pasirengimas, įv. renginiai, gatvės evangelizacija, malda, pantomimos, šlovinimas vėliavomis ir bendra praktinė patirtis.

Svečiuose: bendruomenės „Gyvybės upė“ („Rieka Zivota”) iš Slovakijos, kurioje lankysimės balandžio mėnesį, nariai. Šios bendruomenės nariai buvo pagrindiniai talkininkai rengiant Miesto misijas 2013 metais Kaune.

V. TIKRAS MISIONIERIUS NIEKADA NEPALIAUJANTIS BŪTI MOKINIU –
KAS TOLIAU? – SPALIO 12–14 d. (baigiamasis seminaras Šiluvoje)

Gerai žinome, kad gyvenimas su Jėzumi tampa daug pilnatviškesnis ir kad su Juo lengviau surasti kiekvieno dalyko prasmę. Evangelizuojame kaip tik dėl to. Tikras misionierius, niekada nepaliaujantis būti mokiniu, žino, jog Jėzus eina kartu su juo, kalba kartu su juo, kvėpuoja, dirba kartu su juo. Jaučia, kad gyvas Jėzus yra su juo visoje misionieriškoje veikloje. Kuris Jėzaus pačioje pastangų misionieriauti šerdyje neatranda, greitai praranda užsidegimą ir nustoja būti tikras tuo, ką skelbia, pristinga jėgos ir aistros. Tas, kuris pats neįsitikinęs, nedega, netikras, neįsimylėjęs, neįtikins nė vieno. (EG 266)

Temos: mokinystė, malda, bendruomenė, dvasinis palydėjimas...

Svečiuose: misionieriai, redemptoristai t. Rastislav Dluhy ir t. Peteris Hertelas, taip pat ankstesnėse evangelizacinėse mokyklose anksčiau dalyvavę ir savo parapijose (bendruomenėse) tarnaujantys žmonės.

DALYVIO ANKETA >>

PRAKTINĖ INFORMACIJA:
1. Norint dalyvauti Evangelizacinėje mokykloje, būtina išankstinė registracija. Užpildžius anketą, atsiųsti el. paštu kn.renginiai@gmail.com
2. Atsiųsta anketa dar negarantuoja dalyvavimo, su kiekvienu susisieksime asmeniškai, nes vietų skaičius ribotas.
3. Anketų laukiame iki sausio 27 dienos.
4. Pirmenybė tiekiama planuojantiems dalyvauti visoje programoje, negalintiems dalyvauti visą laiką – bus atsižvelgiama į Jūsų galimybes, patirtis ir troškimus.
5. Evangelizacinė mokykla iš dalies finansuojama Renewal Ministries ir Lietuvių katalikų religinės šalpos. Prašome prisidėti prie seminarų padengiant dalį išlaidų – 24 eurai už vieną seminarą, įskaitant ir kelionę į Slovakiją bei Misijų savaitę kaip vieną seminarą.
6. Mokyklos išlaidas sudaro apgyvendinimas, maitinimas, priemonės, svečių atvykimas ir pan.
7. Pinigai tegul nebūna kliūtis dalyvauti – susisiekite su mumis ir kiekvieną situaciją aptarsime asmeniškai.

 

Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija
Projektą koordinuoja Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė
Informacija ir registracija el. paštu kn.renginiai@gmail.com

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune