Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į piligrimines keliones
Paskelbta: 2017-11-10 15:45:14

Gruodžio 26 d. – 2018 m sausio 3 d. Europos jaunimo žiemos susitikimas Bazelyje (Šveicarija).

2018 m. artimiausios  kelionės

į Šventąją Žemę

Kovo 3–10 d. grupę lydi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kelionė skirta parapijų pastoracinių tarybų nariams ir aktyviems parapijiečiams, bei sielovados bendradarbiams. Daugiau informacijos prisegtuke.

Balandžio 14–21 d. Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

 į Italiją

Balandžio 2–6 d. Vatikanas (Roma, Asyžius, Subjakas) . Grupę lydi kun. Artūras Kazlauskas.

Registracija ir daugiau informacijos mob. 8 686 152 25 arba el.p. piligrimu.centras@gmail.com

Daugiau informacijos www.piligrimyste.lt

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

 

Ganytojo žodis

Mes ieškome Dievo veido aukštybėse, o Jis mums atsiskleidžia kiekvieno žmogaus veide. <...> JĖZAUS veidas suspindi džiaugsmu, kai prakalbiname ar aplankome vienišą, nusiminusį žmogų. Jėzaus ranką spaudžiame, kai ateiname paguosti...

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune