Krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ ir Kauno I dekanato jaunimo dienos Pažaislyje (2012 06 15–17)
Paskelbta: 2012-06-22 14:05:26

Fotografijos Marijos STANULYTĖS

Fotografija Marijos Stanulytės

Birželio 15-17 d. savaitgalį Kaune, Pažaislio vienuolyne, vyko VII-asis, jau tradicija tapęs krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra Meilė“. Šiemet jis buvo sujungtas su Kauno I dekanato jaunimo dienomis. Festivalio pavadinimas „Tavo veido, Viešpatie, ieškau!” (Ps 27, 8) kvietė jaunimą 3 dienas ieškoti Jo veido įvairiose programos dalyse, maldoje bei vienas kitame.

Festivalyje dalyvavo daugiau kaip 300 jaunų žmonių iš Kauno, išties gausiai jų atvyko ir iš kitų Lietuvos miestų. Dalyviai kaip ir kasmet gyveno palapinėse, todėl Pažaislio vienuolyno sodas buvo pavirtęs į nemažą žavų palapinių miestelį.

Fotografija Marijos Stanulytės

Birželio 15 d. renginys prasidėjo jaunimo atvykimu, registracija bei įsikūrimu. Po vakarienės visi buvo kviečiami į festivalio atidarymą: su jaunimu susipažino ir Lietuvos jaunimo dienas pristatė Kauno I dekanato jaunimo vadovas Emilis Vasiliauskas, 6 kunigai iškilmingai įnešė Lietuvos jaunimo dienų kryžių, susirinkusius smagiai pasveikino Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis džiaugėsi taip gausiai susirinkusiais jaunais žmonėmis ir kvietė atvira širdimi dalyvauti, ruoštis kitąmet Kaune vyksiančioms Lietuvos jaunimo dienoms.

Fotografija Marijos Stanulytės

Renginį vedė trys vaikinai, apsirengę Lietuvos vėliavos spalvų džemperiais su trimis juostelėmis, kurios, pasak jų, vaizduoja ne ką kita, o Švč. Trejybę: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Šiam renginiui buvo sukurta ir grupė „Chebra“, kurie atliko kūrinį „Yra vienas Dievas trijuose Asmenyse“. Koncertavo  taip pat grupės „Gyvai“ iš Vilniaus, „Aukštyn bures“, Vincentas Lizdenis, „Spiritus“, „Quest Rissing“ ir „Šienas“ iš Babtų. Pasveikinimo žodį tarė Petrašiūnų parapijos klebonas, Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordino Lietuvoje vyresnysis br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Vidurnaktį jaunimas galėjo pasigrožėti jiems skirtais fejerverkais. Vėliau kiekvienas buvo kviečiamas dieną užbaigti vakaro malda: gavę po mažą žvakutę melsdamiesi savomis intencijomis jas nešė palikti šalia LJD kryžiaus.

Birželio 16 diena prasidėjo bendra mankšta, pusryčiais. Po pusryčių jaunimas šlovindamas rengėsi dalyvauti konferencijoje, kurią pristatė Tiberiados bendruomenės brolis Mišelis, atvykęs iš Baltriškių (Zarasų r). Po konferencijos visi buvo pakviesti į bažnyčią, kur vyko pamaldos su Taizé giesmėmis. Dalyviai buvo įtraukti į maldą išsakant maldavimus.

Fotografija Marijos Stanulytės

Po bendrų pietų jaunimas buvo kviečiamas į 4 teminius užsiėmimus: „Jėzaus veidas mažutėliuose“, kurį vedė „Šviesos dirbtuvių jaunimas“ ir „Bičiuliai“; „Dievo vyras Jurgis“ – susipažinti su šių metų globėju pal. Jurgiu Matulaičiu padėjo ses. Ignė; „Dievas kuria iš naujo“ – savo liudijimus sakė Žanas ir Remigijus; „Seksualinė revoliucija“ – apie lytiškumą su jaunimu kalbėjo arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojai Gediminas ir Jurgita. Po vakarienės dalyviai galėjo dalyvauti „Church‘s Got Talent!“ ir parodyti savus Dievo duotus talentus, o komisijoje, negailėjusioje šmaikščių komentarų, kartu moksliuku, neformale bei „3 juostelių“ vaikinais sėdėjo pats dekanas!

Fotografija Marijos Stanulytės

Vėliau vyko Sutaikinimo pamaldos, kurias vedė kun. br. Pijus Eglinas OP. Pradžioje kiekvienas dalyvis ant savo veido buvo užsidėjęs iškreiptą kaukę. Br. Pijus kalbėjo apie tai, kodėl mums reikia ieškoti Viešpaties veido ir kas jį iškreipia, taip pat pakvietė atnaujinti Dievo veidą savyje prieinant prie vieno iš kunigų, kurie jiems nuėmė kaukę sakydami: „Tebūna tavyje atnaujintas Viešpaties veidas!“ Tada kiekvienas galėjo prieiti prie scenos, ant kurios buvo didžiulis Jėzaus atvaizdas ir ant jo užrašyti savo vardą. Vėliau procesija ėjo į naktinę adoraciją bažnyčioje, kur turėjo galimybę atlikti išpažintį. Išpažinčių klausyti šiais metais atvyko net 14 Kauno I dekanato kunigų!

Fotografija Marijos Stanulytės

Birželio 17 d. dalyviai po pusryčių šoko bendrą „Kristaus Prisikėlimo“ šokį, kurio mokėsi šeštadienį tarp teminių užsiėmimų. Paskui jaunimas skirstėsi į mažas grupeles ir pasidalijo tuo, ką išgyveno per šį savaitgalį.

Festivalis baigtas sekamdienio šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Arkivyskupas negailėjo gražių žodžių jaunimui, kvietė nesustoti šioje gražioje, nors kartais ir nelengvoje tikėjimo kelionėje (ganytojo homiliją žr. čia >>).

Fotografija Marijos Stanulytės

Po šv. Mišių buvo galima pasivaišinti „klebono koše“, kurią dalijo pats Kauno I dekanato dekanas ir kunigai. Renginį filmavo LTV laidos „Šventadienio mintys“ komanda, taigi gyvų festivalio akimirkų lauksime jų laidoje, kurią galėsime pamatyti rudenį.

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune