Seminaras „Šeima – visuomenės pagrindas ir asmenų bendrystė“ Pal. J. Matulaičio namuose (2011 01 22)
Paskelbta: 2011-01-31 09:37:53

Sausio 22 d. Kaune, Pal. J. Matulaičio namuose, vyko trečiasis Bažnyčios socialinio mokymo pagrindų seminaras „Šeima – visuomenės pagrindas ir pirmoji asmenų bendruomenė“. Paskaitą skaitė VDU Socialinės gerovės instituto lektorė dr. Nijolė Liobikienė. Remdamasi sociologų, psichologų įžvalgomis ir Bažnyčios mokymu, ji kalbėjo apie šeimos, kuriamos vyro ir moters sąjungos pagrindu, svarbą.

Lektorė sakė, kad šeimos klausimas yra ta sritis, kurioje vyksta ideologinis karas, ir priminė amerikietės psichoteraupeutės Virginijos Satir mintį: „Jei mes norime pažinti visuomenę – pažinkime šeimą, jeigu mes norime pakeisti visuomenę – pakeiskime šeimą, jeigu mes norime padėti visuomenei – padėkime šeimai.“ Dr. N. Liobikienė akcentavo, kad Bažnyčios mokymas apie šeimą yra labai nuoseklus ir remiasi Šventuoju Raštu, Tradicija bei popiežių raštais. Lektorė priminė sukūrimo istoriją ir ragino atsisakyti lyčių karo, kuris prasidėjo nuo kaltinimo, bei kurti tokią vienybę su savo sutuoktiniu, kad joks žaltis negalėtų įsisprausti. Kiekviena šeima turi savo struktūrą, kurios pagrindas yra vyro ir moters sąjunga – tapimas vienu kūnu. Problemų atsiranda, kai moteris (arba vyras) pradeda kurti sąjungą su vaiku, mama, tėvu, o ne su savo sutuoktiniu.

Dr. N. Liobikienė atkreipė dėmesį į popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkajame paraginime šeimoms Familiaris Consortio nurodytus 4 krikščioniškos šeimos uždavinius: tai tarpusavio meilė, tarnavimas gyvybei plačiąja prasme, pagalba ir parama vienas kitam, aktyvus dalyvavimas Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Lektorė pasidžiaugė, kad lietuvių filosofo Antano Maceinos mintys apie santuokos ir šeimos tikslą sutapo su Vatikano II Susirinkimo konstitucijoje Gaudium et spes išsakytomis mintimis. Tiems, kas norėtų gilintis į šio seminaro temą, buvo pasiūlyta paskaityti popiežių enciklikas: Leono XIII Rerum Novarum, Pauliaus VI Humanae Vitae, Jono Pauliaus II Evangelium Vitae, Benedikto XVI Deus Caritas est.

Seminaras baigėsi gyva diskusija.

Seminarų ciklą „Rūpinimasis žmogumi yra Bažnyčios kelias“ rengia Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys ir Iustitia et Pax (Teisingumo ir taikos) komitetas prie LVK. Ciklą sudaro šeši keturių valandų seminarai, kurie vyksta kartą per mėnesį šeštadieniais ir yra skiriami pirmųjų Socialinių kursų pal. J. Matulaičio iniciatyva vykusių Kaune, šimtmečiui paminėti. Kitas seminaras, kuriame kalbėsdr. kun. K. Kėvalas, numatomas vasario mėnesį.


 

Svetlana Adler-Mikulėnienė
 
Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune