Metodinis renginys katechetams Kaune (2012 09 21)
Paskelbta: 2012-09-24 12:59:25

Rugsėjo 21 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre įvyko metodinis renginys „Geroji patirtis popamokinėje veikloje ir neformaliame ugdyme (Rengimo Pirmajai Komunijai aktualijos)“. Metodinį renginį vedė dr. Artūras Lukaševičius. Buvo pristatyta nauja vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams užduočių knygelė „Ateikite visi pas mane“. Jaunimo katekizmas Youcat šioje knygelėje siūlomas naudoti kaip žinių šaltinis vaikų tėvams, kurie yra pirmieji savo vaikų katechetai.

Notre-Dame de Vie (Prancūzija) instituto metodiką kaip puikią galimybę vaikams Šventojo Rašto temai atskleisti pristatė soc. m. mgr. Raminta Kruopytė.

Ses. Justina Gruodytė OSB mokė susirinkusius susipažinimo žaidimų, giesmių su judesiais, žaidimų, kurie padėtų vaikams pakartoti išmoktą medžiagą bei dalijosi gausia savo patirtimi.

Metodinio susitikimo dalyviai taip pat dalijosi savo gerąja patirtimi ir išsakė pasiūlymus. Katechetai įsigijo atnaujintų vaikų užduočių knygelių (CD formatu) bei giesmelių su judesiais įrašų.

Susitikime dalyvavo 24 katechetai iš įvairių Kauno arkivyskupijos parapijų.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune