Kauno I dekanato parapijų kunigų ir bažnyčių rektorių konferencija „Tikėjimo metai“ (2012 10 30)
Paskelbta: 2012-10-31 19:26:55

Spalio 30 dieną Jono Pauliaus II piligrimų centre vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija tema „Tikėjimo metai“. Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Po bendros maldos konferencijos pirmininkas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė konferencijos temą. Konferenciją vedė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektorato rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Prelegentas priminė, kad tikėjimas yra įrašytas kiekviename žmoguje, todėl šie Tikėjimo metai skirti visiems apmąstyti ir pagilinti savo tikėjimą.„Šiais metais minime Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtąsias metines ir Katalikų Bažnyčios katekizmo dvidešimtąsias paskelbimo metines. Apie tai mūsų popiežius Benediktas XVI kalba savo apaštališkajame laiške „Porte fidei“, kuriame pateikiamos gairės Tikėjimo metų šventimui visais lygmenimis,“ – kalbėjo rektorius.

Kun. K. Rugevičius pabrėžė susitikimo su Kristumi svarbą: „Malda, Šventojo Rašto – Dievo žodžio, Katekizmo skaitymas išryškina mūsų santykį su tikėjimu. Gilesnė pažintis su Vatikano II Susirinkimo dokumentais įvairiuose dekanato, parapijų renginiuose, susitikimuose reikalinga tam, kad vyktų nuolatinis regimas atsinaujinimas. Katechetiniai pamokslai leidžia iš naujo pažinti tikėjimą. Kiek pažįstame tikėjimą, taip ir gyvename. Dėl nematomo pavyzdžio vyksta tikėjimo atmetimai. Kai žmogus mūsų aplinkoje yra priimamas ir išklausomas – atsiranda vidinis dialogas, ypač su netikinčiaisiais ir atšalusiais tikėjime. Per rengimą sakramentams, per piligrimines keliones galime pasiekti įvairius žmonių sluoksnius. Uždegantys pavyzdžiai yra šventieji. Tikėjimas stiprina žmogaus motyvaciją, valios pastangas. Šių liudijimų ypatingai reikia mūsų aplinkai šiais metais“, – kalbėjo prelegentas.

Užbaigdamas rektorius pabrėžė: „Per sakramentų šventimą yra perkeičiami tie, kurie susitinka Jėzų, ir tas asmeninis susitikimas atveda į bendruomenę. Todėl naudinga būtų publikuoti įsipareigojimus lankstinukuose ar atvirukuose, kurie paskatintų žmogų susitikimui su Jėzumi.“

Konferencijoje dalyvavęs arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kalbėdamas apie Tikėjimo metus, pabrėžė mūsų tikėjimo patirtį ir kvietė organizuoti visos dienos adoracijas: „Mūsų renginiai, programos yra gerai, bet kartais jos lieka sausos, neveiksnios. Mus labiausiai atgaivina draugystė su Viešpačiu. Todėl kviečiu, kur yra įmanoma, organizuoti adoracijas už pašaukimus, už arkivyskupijos dvasinį atgimimą, nes esame trapūs ir mums reikia palaikymo. Siūlau kasdien paskaityti Vatikano II Susirinkimo dokumentus, „Youcat“ katekizmą. Tikras „Pagonių kiemas“ yra internetas. Kviečiu aktyviau dalyvauti diskusijose internete“, – baigė savo įžvalgas arkivyskupas.

Mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo arkivyskupui už pasiūlymus ir pristatė dekanato įvairias aktualijas.

Kadangi baigėsi Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus 5 metų kadencija, susitikime dekanato kunigai raštu balsavo, rekomenduodami dvasininkus Kauno I dekanato dekano, vicedekano ir dvasios tėvo pareigoms. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pažadėjo artimiausiu laiku kandidatus patvirtinti.

Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis parapijos namų salėje.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune