Seminaras pedagogams apie jaunimo lytiškumo ugdymą Kaune (2012 11 06)
Paskelbta: 2012-11-12 15:40:25

Lapkričio 6 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre įvyko kvalifikacinis seminaras mokytojams „Lytiškumo ugdymo galimybės ir iššūkiai šiuolaikinėje mokykloje“. Seminare dalyvavo apie 20 pedagogų. Jį vedė Jonavos J. Ralio gimnazijos tikybos vyr. mokytoja, Jonavos katalikiško jaunimo centro „Vartai“ koordinatorė ir Jonavos dekanato katechetikos metodinio centro vadovė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė.

Šiandieninėje visuomenėje jaunuolių  lytiškumo samprata yra pažeista, ją neigiamai paveikia nepilnos šeimos, didelė girtuoklystė Lietuvoje, neteisinga tėvystės-motinystės samprata, netinkamas vaikų auklėjimas šeimoje, paaugliškas vertybių atmetimas, noras pabandyti „uždrausto vaisiaus“ ar įvairūs kiti veiksniai. Seminaro lektorė pabrėžė, kad paauglystės laikotarpiu labai svarbiu tampa vertybinis ugdymas, kuriuo žadinamas atidumas ir jautrumas asmens vertei, pasirinkimų laisvei ir atsakomybei, vyro ir moters identitetui. Krikščioniškas mokymas apie žmogaus lytiškumą leidžia formuoti(-is) tinkamą požiūrį į gyvenimą, gilina tikėjimą.

Tad šio seminaro pagrindinis tikslas buvo padėti pedagogams atnaujinti tinkamą požiūrį į žmogaus lytiškumą bei numatyti klasės auklėtojo darbe paauglių krikščioniškos lytiškumo sampratos perteikimo ir lytinio ugdymo realizavimo galimybes šiuolaikinėje švietimo sistemoje.

Lektorė seminaro metu plačiau išskleidė šias temas: Bažnyčios mokymas apie lytiškumą ir lytiškumo ugdymo sampratą; šiuolaikinės mokyklos problemos ir iššūkiai; paauglių lytiškumo ugdymo programos poreikis šiandieninėje Lietuvos švietimo sistemoje; paauglių lytiškumo ugdymo realizavimo galimybių tyrimas; modelinio užsiėmimo pristatymas ir rengimas.

Šiose temoje lektorė pristatė daugelį pagrindinių Bažnyčios dokumentų, kalbančių apie lytiškumą, jų naudojimo galimybes jaunuolio ugdymo procese. Lektorė akcentavo, koks svarbus yra Bažnyčios moralinis mokymas ir neapsiribojimas vien tik psichologiniais lytiškumo ugdymo aspektais. Šiandieninis jaunuolis daug informacijos gauna iš aplinkinio pasaulio: draugų, gatvės, multimedijos. Mokykla dažnai tampa vienintelė institucija, kuri formuoja jaunuolio moralines vertybes, tarp jų ir lytiškumo sampratą. Jaunuoliui reikia tinkamai ją perteikti, kad jis išgirstų, suprastų ir tomis nuostatomis savo gyvenime vadovautųsi. Kriškščioniška lytiškumo samprata šiandien nėra populiari tarp jaunimo, tad reikia mokėti atskleisti jos grožį ir naudą jaunimui suprantama kalba. Kaip reikėtų apie tai šnekėti su jaunuoliais, kokiais būdais ir metodais, ką labiau akcentuoti, kuo sudominti jaunimą, kalbant apie lytiškumą, ir buvo analizuojama šiame seminare. Lektorė seminare tai atskleidė per savo darytus mokykloje jaunuolių tyrimus, ilgametę savo patirtį šiame darbe, per filmukus, žaidimus, užduotis ir kitus įvairius metodus. Ne vieną užduotį pabandė ir patys seminare dalyvavę pedagogai. Lektorė pateikė gausios literatūros, sukauptos savo medžiagos, pradedant pamokų planais ir baigiant neformalaus ugdymo programomis.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune