Sutvirtinamųjų piligrimystės: padėkos „Užtvirtink“ dalyviams, savanoriams, kunigams
Paskelbta: 2023-05-23 08:28:57

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Kauno arkivyskupijoje finišavo šių mokslo metų sutvirtinamųjų susitikimų dienos „Užtvirtink“. 

Balandžio 23 d. piligrimystės keliu Jonava–Rukla žygiavo Jonavos dekanato jaunuoliai. Kartu su dekanu kunigu Virginijumi Birjotu bei katechete Inga Petrikoniene užtikrintai tariame „ačiū“ gausiam talentingų savanorių būriui bei patarnavusiems kunigams: karo kapelionui Sauliui Noretui, Liutaurui Vilėniškiui, Eligijui Žakiui ir Andrzejui Biniekui OFM Cap.

Balandžio 29 d. sutvirtinamųjų diena „Užtvirtink“ išskambėjo Raseinių dekanate, kartu su Viduklės, Betygalos, Ariogalos ir Raseinių parapijomis žygiavome aplink Šiluvą. Dieną papuošė įkvepiantys susitikimai. Nuoširdžios padėkos šiluviškiui Dovydui Miliui ir kunigams Mariui Boreišai bei Andriui Končiui.

Gegužės 13 d. maršrutu Raudondvaris–Kulautuva žingsniavome kartu su Kauno I dekanato jaunuoliais. Dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ne tik atvirai atsakinėjo į jaunuolių klausimus, bet ir perdavė padėkos apkabinimus šeštadienį tarnavusiems. Penkios dešimtys atidžių savanorių, keliolika kunigų bei keli svečiai sukūrė tikrų tikriausią „vau“.

Gegužės 20 d. – tikrų tikriausia vyšnia ant „Užtvirtink“ torto – piligrimystė su Kauno II ir Jurbarko dekanatais. Jėzui žengiant į dangų ir mes žengėme Tėvo link, maršrutu Raudondvaris–Kulautuva. Širdies padėkos dekanui monsinjorui Augustinui Paulauskui ir kunigui Žilvinui Zinkevičiui bei Dievo darbus liudijusiam mokytojui Mykolui Kulikauskui.

„Užtvirtink“ programa siekia atliepti Katalikų Bažnyčios katekizme pateiktą Sutvirtinimo sakramento apibrėžtį ir žodžius: krikščioniškoji branda; sąmoningumas; noras gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą; aktyvus įsitraukimas į bendruomenę.

 Visi mūsų žinomi komplimentai jums, brangieji.

Monika Žydeliūnaitė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

Žygyje Jonavos dekanato sutvirtinamieji

Raseinių dekanato sutvirtinamųjų žygis

Kauno I dekanato sutvirtinamieji

Kauno II bei Jurbarko dekanatų sutvirtinamieji

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune