Tikėjimo metams skirtas miesto tikybos mokytojų renginys „Tikybos pamokos netradicinėje aplinkoje“ Gerojo Ganytojo parapijoje (2012 11 22)
Paskelbta: 2012-11-26 14:27:02

Lapkričio 22 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos salėje vyko renginys „Tikybos pamokos netradicinėje aplinkoje“, skirtas Tikėjimo metams paminėti. Renginyje dalyvavo Kauno miesto mokyklose dirbantys tikybos mokytojai. Jį vedė Gerojo Ganytojo parapijos mokytojai. Susirinkusius tikybos mokytojus pasveikino kun. Kęstutis Genys.

Fotografija Ritos Danisevičiūtės

Šiame renginyje buvo pristatyta parapijos Katechetikos metodinio centro veikla. Ją pristatė Kauno Dainavos vid. mokyklos tikybos mokytojos ses. Inga Rukaitė FMA ir Indrė Pamarnackaitė. Jos supažindino su parapijoje dirbančiais tikybos mokytojais ir katechetais, kurie nuolat dirba padėdami vaikams ir jaunimui augti tikėjime, asmeniniame ryšyje su Dievu įvairiais būdais. Mokytojos priminė įvairius parapijos renginius: Lietuvos tūkstantmečio minėjimą, Tikybos mokymo 20-metį, Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelionę, pamokas, skirtas pal. Jono Pauliaus II relikvijoms sutikti; piešinių parodas Šiluvos Dievo Motinai, Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje paminėti, kasmetinę prakartėlių parodėlę „Mums užgimė Išganytojas“. Puikiai parengta vaizdine medžiaga mokytojos liudijo, kaip įvairūs renginiai, parodos, kviestiniai svečiai (dabar jau vysk. Kęstutis Kėvalas, kun. Kastytis Šulčius) daro įtaką jauniems žmonėms, pasiekia jų širdis, stiprina tikėjimą.

Plačiau savo veiklą netradicinėje aplinkoje pristatė Kauno J. Urbšio katalikiškos vid. mokyklos tikybos mokytojas Egidijus Randis. Mokytojas papasakojo apie gitaros mokymo grupelės veiklą ir kaip per ją padeda mokiniams atrasti Dievą bei labiau įsitraukti į parapijos bendruomenės gyvenimą. Taip pat pasidalijo išgyventa su mokiniais patirtimi kelionėse į Taizé susitikimus ir išvykose su plaustais, kuriose jaunimas ugdomas gyventi su Dievu kasdienybėje, supažindinamas ir su ekologija gamtoje.

Po šio pasidalijimo ir trumpos pertraukėlės mokytojai buvo pakviesti į bažnyčią, kur dalyvavo netradicinėje pamokoje. Joje susipažino su pal. Jono Pauliaus II gyvenimo svarbiausiais momentais ir pagerbė šio palaimintojo kraujo relikviją. Ši pamoka – tarpmokyklinis renginys, nes ją paruošė ir pamokoje su mokiniais dalyvavo parapijos teritorijoje esančiose mokyklose dirbantys mokytojai. Pamoką vedė tikybos mokytojos Audra Jakušovienė ir Erika Vidmantienė. Relikvijos pagerbimo liturgijai vadovavo kun. Kęstutis Genys.

Fotografija Ritos Danisevičiūtės

Fotografija Ritos Danisevičiūtės

Mokytojams buvo padovanota metodinė vaizdo medžiaga. Jie taip pat galėjo susipažinti su Gerojo Ganytojo KMC veikla bažnyčios fojė įrengtuose stenduose, taip pat su čia demonstruojamais Katalikų Bažnyčios įvairiais katekizmais, Šventojo Rašto leidimais, kitais Bažnyčios dokumentais.

Ses. Inga RUKAITĖ
Kauno Dainavos vid. mokyklos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune