Adventinis vakaras arkivyskupijos Šeimos centre (2012 12 07)
Paskelbta: 2012-12-12 10:19:42

Gruodžio 7 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko adventinis vakaras, skirtas Šeimos centro savanoriams ir jų šeimoms.

Į vakarą susirinko gausus savanorių būrys. Kai kurie iš jų Šeimos centrui talkina jau daugiau nei 20 metų. Tai VDU dėstytoja doc. dr. Nijolė Liobikienė, Krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojas Virgilijus Rudzinskas, Irena Marcinkevičienė ir kt. Šiemet net 8 jaunos šeimos įsitraukė į Sužadėtinių rengimo Santuokai programą. Nemažai savanorių veda įvairias ugdymo, mokymo bei savitarpio paramos grupes, padeda ūkio ir buities darbuose.

Adventiniame vakare susitiko net keturių kartų atstovai: vyriausioji dalyvė buvo 86-erių, o jauniausias (tikimės, būsimasis savanoris) – vos dviejų savaičių amžiaus.

Šv. Mišias Šeimos centro salėje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai Nerijus Pipiras ir Andrius Končius. Liturgijoje dalyvavo savanorių šeimos, o giesmėmis pritarė visi susirinkusieji.

Po šv. Mišių muzikinį kūrinį atliko mažoji smuikininkė Milėja Stankevičiūtė.

Po to arkivyskupas pasidalijo mintimis apie savo tikėjimo kelionę. „Dievas pradeda veikti tik tada, kai žmogus pripažįsta, kad pats nieko nebegali. Tikėjimas auga dalijantis juo su kitais“, – kalbėjo ganytojas.

Po trumpo susipažinimo Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo susirinkusiems savanoriams už Šeimos centrui skirtą laiką, už indėlį, kurį kiekvienas įneša pagal savo talentus ir Dievo dovanas. Direktorė taip pat pasveikino dailininkę Valeriją Anfimovienę, kurios sukurtais paveikslėliais iš žolynų susirinkusieji galėjo pasigėrėti Šeimos centro koridoriuje surengtoje parodėlėje. Ilgametė Šeimos centro darbuotoja Zita Vasiliauskaitė padėkojo arkivyskupui už pasitikėjimą centro darbuotojais ir už svarbų kažkada ištartą žodį: „tebūnie.“ Vakaro dalyvius pradžiugino Šeimos centro suruoštos simbolinės dovanėlės.

Vakaro metu veikė vaikų tarnybėlė. Vaikai ne tik dalijosi savo prieškalėdiniais džiaugsmais ir rūpesčiais, bet ir išmoko giesmę bei ją sugiedojo susirinkusiems.

Susitikimas baigėsi agape. Nors vakaras jau buvo vėlyvas, skirstytis niekas neskubėjo, o mažieji dalyviai ramiai užsnūdo ant mamyčių rankų.

Šį adventinį vakarą parėmė Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune