Pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms 2013 organizacinės komandos posėdis Kaune (2013 02 25)
Paskelbta: 2013-02-28 08:05:59

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Vasario 25 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje susitiko Lietuvos jaunimo dienų 2013 organizacinė komanda, idant aptartų jau nuveiktus darbus, pasidalytų idėjomis ir mintimis.

Posėdyje nutarta, jog kiekvienos besiregistruojančios jaunimo grupės vadovas turi turėti Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą dėl teisės vežti jaunimo grupes. Vadovas yra pagrindinis lydintis asmuo. Vienas vadovas gali būti atsakingas už 15 žmonių grupę. Jaunimo grupių vadovais gali būti tik pilnamečiai asmenys. Registruodami savo jaunimo grupę, vadovai turi atsiųsti išankstinį dalyvių sąrašą, užpildytą dalyvio anketą bei nepilnamečių tėvų/globėjų sutikimą. Svarbu pastebėti, jog pavienių dalyvių registracija į LJD 2013 bus įmanoma tik pilnamečiams, taip pat gyvenantiems užsienyje arba neturintiems galimybės ruoštis LJD su grupe.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Taip pat nuspręsta, jog kunigai turi registruotis savo vyskupijos Jaunimo centre.

Dar vienas didelis pasiruošimo darbas numatomas kovo 15–17 d., kai bus rengiamas vaikinų savaitgalis, kuriame dalyviai bus ruošiami šv. Mišių asistai. LJD komanda kviečia visus vaikinus, norinčius patarnauti šv. Mišių metu.

Susirikimo metu pristatyta atnaujinta internetinė svetainė www.jaunimodienos.lt. Statistiškai matoma, jog per dieną apsilanko virš 100 žmonių. Lankomiausios skiltys yra LJD programa, informacija apie organizatorius bei dalyvių registracija.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Aptartos teminių užsiėmimų idėjos. Siūloma su jaunimu kalbėti apie jauno žmogaus amžiaus tarpsnį, kas jam aktualu, kas svarbu, kokiais autoritetais vadovaujasi; kaip pakviesti jaunimą į katalikiškas organizacijas, grupeles, atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės tendencijas, jaunimo poreikius; kaip padedant kitiems būti Jėzaus draugais, pačiam juo išlikti; kaip išlikti „tikru“ kataliku; kodėl negalima atsirinkti to, kas man patogu, vykdyti tik tas krikščioniškas pareigas, kurios man patinka; kaip beieškant dvasingumo nenukrypti į okultizmą, magiją, pagonybę; kas pridengia Jėzaus paveikslą ir pan.

Jaunimo dienoms intensyviai ruošiasi šlovintojų ir liturginis chorai. Šlovinimo choras jau turėjo kelias repeticijas skirtinguose Lietuvos miestuose; apie 40 žmonių dalyvavo choro savaitgalyje. Choro vadovai ketina surengti ir antrą savaitgalį, nes šio savaitgalio patirtis rodo, kad reikia katechezės ir maldos. Tokiu būdu choro nariai auga vidumi, o tai yra itin svarbu, idant jie galėtų išpildyti jiems patikėtą misiją – per giesmes nuvesti dalyvius pas Dievą.

Viktorija Urbonaitė,
LJD 2013 atstovė spaudai

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune