Teminis vakaras „Jėzus Kristus: tarnas ar Karalius?“ arkivyskupijos Jaunimo centre (2013 03 20)
Paskelbta: 2013-03-21 16:10:27

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Kovo 20 d. arkivyskupijos Jaunimo centre įvyko trečiasis šiais metais KAJC teminis vakaras „Jėzus Kristus: tarnas ar Karalius?“ Šia tema dalijosi Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, dirbanti arkivyskupijos sielovados programų koordinatore bei koordinuojanti pasirengimą 2013 metų Lietuvos jaunimo dienoms. Į vakarą šįsyk dalyvių susirinko negausiai, tačiau būtent dėl to vakaras įgavo daugiau jaukumo ir paprastumo.

Pradžioje Vaida sakė, jog tema kaip ir aiški – Jėzus buvo ir Karalius, nes kalbėjo apie Dievo karalystę, ir tarnas, nes Didįjį ketvirtadienį plovė savo mokiniams kojas. Paprasta ir aišku, ką dar apie tai kalbėti? Tačiau klausimas – kokį Jėzų mes pažįstame asmeniškai?

Kitas svarbus Vaidos iškeltas klausimas: ką mes turėtume padaryti ir kaip turėtume gyventi, kad praėjus dviem tūkstančiams metų mūsų gimtadienį švęstų taip, kaip iki šiol visi švenčia Jėzaus gimimo dieną? Kuo reikėtų būti? Karaliais? Jų per istoriją buvo pakankamai daug... Kaip būti nuolankiu tarnu, neatmetant galios, kurią Dievas mums duoda?

Toliau jaunimo sielovados bendradarbė dalijosi su jaunais žmonėmis, kaip įsivaizduoja Jėzų, kokį Jį pažįsta ir atpažįsta Evangelijoje.

Kalbant apie karalių ir tarną, pasak Vaidos, ar gali būti karalius tas, kuris buvo nukankintas? Kai Jėzus atėjo pas Pilotą, sakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio.“ Ir tai buvo vienintelis kartas, kai šis karalius, vardu Jėzus, buvo rūmuose. Tada jį nuteisė mirtimi.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Vaida pabrėžė, jog valdžia ir galia dabar beveik nesiskiria nuo tų laikų, kai Jėzus gyveno. Galia susideda iš valdžios, pinigų ir seksualumo. Visi trys elementai, žiūrint Dievo žvilgsniu, nėra blogi, tačiau priklauso nuo to, kaip mes visa tai naudojame. Problema atsiranda tuomet, kai darom atvirkščiai – tai, ką siūlo pasaulis. Tikras nuolankumas – tai priimti tiesą apie save, mokėti elgtis su pinigais, valdžia ir priimti savo lytiškumą. Nuo to, kaip mus vertina žmonės, Dievo akyse mūsų vertė nesumažėja, Dievui esame tiek pat vertingi.

Pasak Vaidos, jei turi galią, ją gavai iš Dievo, negali jos naudot blogam tikslui. Turėti valdžią reiškia tarnauti. Jėzaus pirmasis sostas buvo ėdžios, paskutinis – kryžius.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Jaunimui buvo priminti Jėzaus žodžiai: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus kad myliu“ (Jn 15, 12). Jei priimame žmogų su meile, turima valdžia tampa tarnyste. Apibendrindama Vaida sakė, jog nepriklausomai nuo to, kas esi, ar turi daug galios bei valdžios, ar esi kurso seniūnas, vadovas, ar elgetaujantis gatvėje, visuomet esi kviečiamas tarnauti. Šioje tarnystėje yra svarbus vaiko paprastumas, nes tarnavimui reikia paprastos širdies.

Vakaras užbaigtas bendra malda, jaunimas kaip visada buvo pakviestas neskubėti namo, dar pabendrauti, išgerti arbatos ir pasivaišinti sausainiais.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune