Kauno II dekanato katalikų tikybos mokytojų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdymo(si) procese“ (2013 05 15)
Paskelbta: 2013-05-16 10:31:01

Gegužės 15 d. Raudondvario gimnazijoje vyko Kauno arkivyskupijos II dekanato katalikų tikybos mokytojų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdymo(si) procese“. Renginį organizavo dekanato tikybos mokytojų metodinis centras. Mokytojus maloniai priėmė Raudondvario gimnazijos tikybos mokytoja Elvita Šidlauskaitė, kuri papasakojo susirinkusiems apie Raudondvario gimnazijos istoriją, moksleivių pasiekimus bei įvairius laimėjimus. Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos mokytoja Jolanta Obolevičiūtė parengė nuostatus.

Metodinėje dienoje dalyvavo dekanato tikybos mokytojai: Elvita Šidlauskaitė, Jolanta Obolevičiūtė, Reda Rugienienė, Roma Zaksienė, Daiva Butkevičienė, Mantvydas Randis, Virginija Ugianskienė, Kristina Elkimavičiūtė, Vaida Vėlienė.

Pranešimą skaitė ir gerąja patirtimi dalijosi Lapių pagrindinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja Jolanta Obolevičiūtė. Ji pristatė pamoką „Abortas – kliūtis gyvybei atsirasti“, skirtą 10 klasei. Mokytoja savo pamokoje akcentuoja naujos, ateinančios į pasaulį gyvybės grožį ir vertę. Pamokoje mokytoja naudoja filmo „Gyvybės stebuklas“ fragmentus bei originalias savarankiškas užduotis, skatinančias mokinius mąstyti ir keisti požiūrį į naują gyvybę bei ją saugoti.

A.ir A. Kriauzų pradinės mokyklos-darželio tikybos mokytoja Virginija Ugianskienė pristatė pranešimą „Vizualinių priemonių panaudojimas I klasės pamokoje „Jėzaus stebuklai“. Mokytoja supažindino kolegas su filmuko „Jėzaus stebuklai“ ir savarankiškų užduočių lapų derinimo galimybėmis.

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Vilma Garličionokienė supažindino su tikybos ir istorijos pamokų integracijos galimybėmis. Mokytoja pristatė pamoką 11 klasės mokiniams „Pauliaus įtaka krikščionybės plitimui Romos imperijoje“, kurioje puikiai suderinta tikyba ir istorija kaip viena kitą papildantys mokomieji dalykai.

Babtų gimnazijos tikybos vyr. mokytojas Mantvydas Randis pristatė pranešimą tema „Windows Movie Maker programos panaudojimo galimybės ugdymo(si) procese“. Mokytojas pademonstravo keletą savo ir mokinių sukurtų darbų minėta programa ir paskatino kolegas taip pat ją išmokti ir taikyti savo darbe.

Metodinė diena praėjo turiningai ir naudingai. Mokytojai pasidalijo patirtimi bei sukaupta metodine medžiaga. Esame dėkingi Raudondvario gimnazijai už šiltą priėmimą.
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune