Tikybos mokytojų metodinis renginys, skirtas Tikėjimo metams, arkikatedros parapijoje (2013 05 14)
Paskelbta: 2013-05-21 13:56:46

Gegužės 14 d. Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos parapijos namuose įvyko tikybos mokytojų metodinis renginys „Mokinių ugdymas neformalioje aplinkoje“. Atvykę tikybos mokytojai galėjo apžiūrėti parapijos mokyklų mokinių piešinius, skirtus katedros 600 metų minėjimui, senų katekizmų ir maldaknygių parodėlę.

Renginį mokytojai pradėjo muzikiniu pasveikinimu ir parapijos vikaro kun. Nerijaus Vyšniausko žodžiais mokytojams išlikti stipriems, būti kitokiems savo aplinkoje. Tikybos mokytojas yra kitoks mokytojas mokykloje nei kiti mokytojai, kuriems nereikia eiti į šv. Mišias sekmadieniais, nereikia važiuoti į rekolekcijas, nereikia nemeluoti ir pan. Gyventi krikščioniškomis vertybėmis kasdien, liudyti Jėzų savo gyvenimu yra sunku šiandieninėje visuomenėje, šiandieninėje mokykloje. Vikaras linkėjo tikybos mokytojams nepavargti savo kasdieninėje kovoje ir sunkumuose.

Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro tikybos mokytoja metodininkė Lingita Bukauskienė ir vyr. mokytoja Aurelija Šliaužytė papasakojo apie jų mokykloje vykdomą savanorystę. Pradėjus šį kursą dėstyti mokykloje buvo aišku, kad čia teorijos neužtenka, kad šio kurso esmė – praktiniai darbai. Mokytojos ieškojo, kur jaunieji mokyklos specialistai galėtų praktiškai panaudoti savo ką tik įgytas specialybės žinias ir kartu pabūti savanoriu kitam, pagalbos teikėju. Pirmiausia, mokyklos savanorystė prasidėjo nuo vienuolynų, vėliau buvo pradėta vykdyti įvairiuose senelių namuose, slaugos ligoninėse, prieglaudose, vaikų namuose, dienos centruose ir kitose įstaigose. Mokyklos mokiniai savanoriavo, atlikdami pagyvenusiems žmonėms masažus, kirpimo paslaugas, tvarkė ir puošė įvairias įstaigas, ligonines, atliko apželdinimo, floristikos darbus. Mokytojos pabrėžė, kad jaunas žmogus turi išmokti mylėti ne tik savo amatą, bet ir žmogų. Ši savanorystė jiems yra tikra artimo meilės mokykla. Jaunimas per praktinę savanorystę bręsta. Lengva puošti, rūpintis gražiu žmogumi, bet sunku prižiūrėti seną, neįgalų, apleistą žmogų. Tam reikia brandos.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro tikybos mokytoja Lidija Spudytė dalijosi, kiek daug jaunimo iš įvairių Lietuvos kampelių atvykusių mokytis yra neturintys tikėjimo ar net nekrikštyti. Mokytoja su jais bendrauja 2 metus ir stengiasi kuo labiau supažindinti, kas yra tikėjimas, ką reiškia tikėti. per metus po porą kartų mokytoja su mokiniais apsilanko Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centre ir Jaunimo centre, kur vedami teminiais susitikimai. Kasmet per gavėnią mokiniai eina į šv. Mišias arkikatedroje. Jaunimui, dar tik ieškantiems savo tikėjimo, mokytoja stengiasi labiau įprasminti šv. Mišių auką ir ją labiau suasmeninti, įpareigodama į šv. Mišias mokinius eiti su savo intencija. Taip pat mokytoja dalijosi, kaip svarbu jaunam žmogui būti reikalingam, suteikti savo pagalbą kitam. Mokiniai šiais metais padėjo tvarkyti aplinką Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Šioje talkoje mokiniai dalyvavo labai noriai ir gausiai. Šių dienų jaunam žmogui labai svarbu būti reikalingam.

Jėzuitų gimnazijos mokytoja metodininkė ses. Gražina Dapšauskytė pasidalijo gimnazijoje vedamų rekolekcijų patirtimi. Kadangi gimnazija yra katalikiška, rekolekcijos yra privalomos visiems mokiniams ir net jų tėveliams. Jau nuo 5-os klasės gimnazistai turi rekolekcijų sąsiuvinį, kurį veda iki 8-os klasės. Aštuntokams atiduodamas jų 3-ų metų rekolekcijų užrašai, ir jie gali matyti savo dvasinę kelionę, lyginti 5-oko išgyvenimus, maldą ir 8-oko tikėjimo kelionės patirtį. 5-os klasės moksleiviai į rekolekcijas važiuoja su tėveliais, kuriems rekolekcijos vyksta atskirai. Vyresnieji moksleiviai būna rekolekcijų moderatoriai. Mokytoja pasidžiaugė didelį įspūdį vyresniems moksleiviams darančiomis pusantros dienos rekolekcijomis – kelione pėsčiomis iš Kulautuvos į Paštuvą. Rekolekcijos yra ne vien tik malda ir tyla, kalbėjo ses. Gražina Dapšauskytė, tai ir pasidalijimas, ir šokis. Ses. Gražina Dapšauskytė pasidalijo įvairiais šokiais – meditacijomis, mokytojai galėjo patys pajusti ir įvertinti, kad ir šokant galima medituoti.

Paskutinį šių mokslo metų gerosios patirties sklaidos metodinį renginį „Gerumo niekada nebūna per daug“ birželio 7 d. 1 praves Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojai. Kiekvieną šių mokslo metų mėnesį tikybos mokytojai ir katechetai galėjo aplankyti vis kitą parapijos metodinį centrą, susipažinti su ten dirbančiais mokytojais ir geriausiais jų darbo vaisiais, praturtinti save nauja patirtimi. Šį metodinių renginių ciklą, skirtą Tikėjimo metams, užbaigs Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius baigiamąja konferencija „Tavo veido, Viešpatie, ieškau!“ (Ps 27, 8). Konferencija baigiama 18 šv. Mišiomis Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo šventovėje dėkojant Viešpačiui už šiuos turiningus mokslo metus.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune