Pasirengimo ALFA kursui seminaras Kaune (2013 09 21)
Paskelbta: 2013-09-26 10:12:59

Jau septyneri metai trečiąjį rugsėjo šeštadienį Kaune susirenka žmonės, norintys vesti Alfa kursus arba juose savanoriauti. Alfa koordinatorė Lietuvoje ir komanda juos sukviečia į pasirengimo Alfa kursui seminarą. Toks seminaras šiemet vyko rugsėjo 21 d. Kaune. Susirinko daugiau kaip 80 žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių. Norinčių susipažinti su Alfa kursu ir pasirengti darbui komandoje atvyko iš Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Ignalinos, Jurbarko, Jonavos bei įvairių Kauno parapijų.

Alfa - tai kerygminis kursas, skirtas evangelizuoti netikinčius ir atitolusius nuo tikėjimo žmones“, – kalbėjo Alfa kursą ir jo principus pristačiusi ses. Celina Galinytė OSB, kuri šiuo metu yra Alfa koordinatorė Lietuvoje. Ji priminė, kad šie kursai vyksta net 169 pasaulio šalyse, ir jis yra išverstas į 112 pasaulio kalbų. Lietuvoje kasmet vidutiniškai įvyksta 80 Alfa kursų, iš jų sėkmingiausi būna kursai, vedami tėvams, kurių vaikai rengiami Eucharistijos ir Atgailos sakramentams bei Alfa jaunimui rengiant juos Sutvirtinimo sakramentui. Alfa kursas yra tik pradžia, padedanti žmogui rasti asmeninį santykį su Jėzumi bei patirti Bažnyčią kaip bendruomenę, tačiau būtina galvoti ir apie tai, kaip Alfoje atsivertusius žmones ugdyti toliau.

Šių metų seminare buvo pateiktas konkretus pasiūlymas – Iustitia et pax komiteto Lietuvoje parengtas R. Foster kursas „Paprastumas, meilė ir teisingumas“. Šį kursą pristačiusi referentė Aistė Stremaitytė pastebėjo, kad savo forma į Alfą panašus diskusijų kursas nagrinėja temas apie pinigus, vartotojiškumą, laiką, kurios šiais laikais ypatingai aktualios ne tik krikščionims, bet ir netikintiems. Būtent todėl minėtas kursas tinka tiek po Alfa, tiek norint pakviesti į Alfą.

Popietinėje dalyje buvo grįžta prie konkretaus pasirengimo vesti Alfa kursą. Bene pačią svarbiausią temą – apie vadovavimą diskusijų grupelėms pristatė ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB. Alfa kursas yra galimybė iškelti pačius giliausius egzistencinius klausimus ir diskusijose ieškoti atsakymų. Pastovios diskusijų grupelės tampa vieta, kur asmeninis susitikimas su Dievu įvyksta per pasitikėjimu grįstą draugystę su kitais. Todėl itin daug dėmesio skiriama grupelės vadovui pasirengti.

Vėliau dalyviai išsiskirstė į keturias darbo grupes. Viena grupelė buvo skirta išimtinai tiems, kurie rengia Alfa jaunimui, kitoje buvo kalbama apie maldą ir šlovinimą Alfa kurse, trečioje buvo galima išgirsti praktinių patarimų, kaip pristatyti temą, ketvirtoje toliau buvo tęsiama pažintis su kursu „Paprastumas, meilė ir teisingumas“. Seminaras baigėsi malda ir kunigų palaiminimu, padrąsinant eiti ir skelbti Gerąją Naujieną tiek per Alfa kursą, tiek visu gyvenimu.

 Ses. Celina Rasa Galinytė OSB,
ALFA kurso koordinatorė Lietuvoje

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune