Paminėta Šv. Pranciškaus ir Pasaulinė gyvūnų globos diena (2013 10 05)
Paskelbta: 2013-10-10 15:51:38

Fotografijos Valdo Kilpio

Fotografija Valdo Kilpio

Spalio 5 d. Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) konventas, LSMU akademinė sielovada, LSMU Veterinarijos akademija, LSMU Kinologijos mokslinio ir edukacinio ugdymo centras, VŠĮ „Penkta koja“ kvietė kauniečius ir miesto svečius paminėti Šv. Pranciškaus ir Pasaulinę gyvūnų globos dienos.

Šventė prasidėjo Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje šv. Mišiomis už veterinarijos gydytojus, įvairių veterinarijos tarnybų, gyvūnų globos organizacijų darbuotojus ir savanorius bei gyvūnų mylėtojus.

Fotografija Valdo Kilpio

Liturgijai vadovavo kun. Paulius Bytautas OFM, kartu koncelebravo tėvas Severinas Holocher OFM, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, LSMU kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. Giedojo pranciškoniškas jaunimas.

Homilijoje LSMU kapelionas kalbėjo apie šv. Pranciškaus kvietimą mylėti ir rūpintis gyvūnija, priminė Katalikų Bažnyčios katekizmo nuostatas, kad negalima mylint gyvūną prisirišti prie jo taip, kaip prie asmens, kad gyvūnų kankinimas ir beprasmis žudymas nesuderinamas su žmogaus orumu, taip pat nedora dėl gyvūnų eikvoti pinigus, kuriuos pirmiausia reikėtų panaudoti žmonių vargui palengvinti. 

 

Fotografija Valdo Kilpio

Mons. A. Jagelavičius paaiškino, kad palaiminimas pirmiausia yra skirtas tiems asmenims, kurie yra sukūrę nuostabius santykius su savo augintiniais, o gyvūnų palaiminimas – tai Bažnyčios dėkingumo išraiška mažiesiems broliams, atliekantiems mūsų gyvenime didelį teigiamą vaidmenį. Malda už gyvūnus – tai yra kreipimasis į Dievą dėl žmonių gerovės, kad per savo augintinius žmonės garbintų Dievą ir jam dėkotų už malones.

Fotografija Valdo Kilpio

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje buvo palaiminti šeimininkai ir jų augintiniai. Susirinkusieji, vesdami savo augintinius, su giesmėmis ir Šv. Pranciškaus litanija gražia eisena ėjo į Santakos parką.

Čia parodomąją programą pristatė VšĮ „Penkta koja“ savanorės, paneigdamos mitą, kad suaugusių šunų neįmanoma išdresuoti. Buvę neklusnus šunys po savanorių dresavimo darbo atliko komandas ne tik pagal pirminio paklusnumo programą, bet ir keletą nuotaikingų triukų. Parodomąją programą parodė Kauno apskrities policijos komisariato Patrulių rinktinės mobilaus būrio kinologų grupė su tarnybiniais šunimis. Apie atsakingą ir įdomų šios grupės darbą papasakojo ir pasirodymą komentavo specialistas Rolandas Eidininkas. Dresuotų šunų pasirodymus vainikavo britų aviganių klubo atstovė Gintarė Urbonavičiūtė su savo augintiniu.

Renginio dalyviai buvo pakviesti atsigerti arbatos ir pasivaišinti saldumynais, o rėmėjas ROYAL CANIN surengė viktoriną, apdovanojo nugalėtojus ir dalijo vaišes bei žaislus, skirtus gyvūnams.

--------------

Homilijoje tądien buvo pacituota šveicarų rašytojo Piero Scanziani, gerai pažinojusio šunų charakterį ir daug rašiusio apie juos, rankraštyje palikta „šuns malda“, kurią rado jo žmona: „Visų kūrinių Viešpatie, padaryk, kad žmogus, mano šeimininkas, būtų taip ištikimas kitiems žmonėms ir tau Viešpatie, kaip aš, šuo, esu ištikimas jam. Padaryk, kad jis būtų toks prieraišus šeimai ir draugams, kaip kad aš esu prisirišęs prie savo šeimininko. Padaryk, kad jis taip garbingai saugotų tavo, Viešpatie, jam patikėtą turtą, kaip aš kad drąsiai saugau šeimininko turtą. Suteik jam malonią spontanišką šypseną, kaip aš kad visada vizginu uodegą. Padaryk, kad jis visada būtų dėkingas ir atlaidus, kaip kad aš, šuo, esu visada pasiruošęs palaižyti šeimininkui ranką, kuri mane nubaudė. Suteik jam tokią kantrybę, kaip mano, kaip aš nesiskųsdamas laukiu jo sugrįžtant. Suteik jam mano drąsos, kaip aš esu pasiruošęs viską paaukoti dėl jo gerovės, netgi savo gyvybę. Išsaugok jo širdyje manosios širdies jaunatviškumą ir minčių linksmumą tokį, kaip mano. O, visų kūrinių Viešpatie, kaip kad aš visada esu tikras šuo, padaryk, kad ir mano šeimininkas visada būtų tikru žmogumi!“

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune