Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas (2013 10 12)
Paskelbta: 2013-10-15 08:31:09

Spalio 12 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas. Po trumpos maldos dalyviai dalijosi džiaugsmais ir rūpesčiais, patiriamais besidarbuojant skirtinguose Šeimos centruose.

Daugumoje jų pagrindinė veikla yra sužadėtinių rengimas Santuokai. Todėl susitikime nemažai dėmesio buvo skirta įvairiems darbo metodams aptarti, taip pat diskutuota, kaip pritraukti ir palaikyti savanorius. Ne viskas vyksta taip, kaip norėtųsi: nors organizuojama nemažai renginių, sunku patraukti jaunas šeimas, suburti bendruomenes, motyvuoti savanoriškam darbui. Geriausiai sekasi ten, kur iniciatyva kyla „iš apačios“. Pavyzdį rodo „Motinos maldoje“ grupės. Kai kuriose parapijose kuriasi ir vyrų maldos grupės. Susirinkti po Santuokos taip pat kviečiami buvę sužadėtiniai. Nors į pirmus susitikimus jie dažniausiai ateina norėdami pasidžiaugti savo vestuvėmis, parodyti nuotraukas, kai kurie noriai tęsia užsiėmimus pagal Lietuvos šeimos centro parengtą programą „Viskas apie meilę“. Savo patirtimi vedant susitikimus jaunavedžiams pasidalijo Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Giedrė Aukščiūnienė.

Po kavos pertraukėlės Šeimos centrų vadovai aptarė finansinius klausimus (pajamas ir išlaidas), artimiausius renginius ir planus.

Vėliau susirinkimo dalyviams surengta ekskursija po Kauno pilį. Čia jie klausėsi išsamaus gido pasakojimo apie pilies istoriją, apžiūrėjo ekspozicijas ir šiuo metu veikiančią fotografijų parodą „Būti... Atrodyti... Turėti...“. Ši paroda atskleidė jaunų menininkų gebėjimą matyti pasaulį sielos akimis. Tokio gebėjimo žvelgti į sužadėtinius, šeimas, vaikus reikia visiems besidarbuojantiems Šeimos centruose.

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune