Seminaras apie Šventąjį Raštą tikybos mokytojams Kaune (2013 10 30)
Paskelbta: 2013-10-31 14:22:36

Spalio 30 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko seminaras „Šventojo Rašto perteikimas tikybos pamokose“. Jį vedė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas kunigas Algirdas Akelaitis. Dėstytojas kvietė žvelgti į Bibliją ne kaip į mokslinį veikalą, bet kaip į literatūrinį kūrinį, kurio tikslas yra įvilioti skaitytoją į Biblijos pasaulį, leisti jį patirti, teikti džiaugsmą ir malonumą.

Žmonės dažnai bando ne persikelti į Biblijos pasaulį, bet nusitempti ją į savąjį. To nereikėtų daryti. Krikščioniškoje meditacijoje yra tas veiksmas, kai besimeldžiantysis vaizduotėje nukeliauja į Šventojo Rašto sceną, stebi veikėjus, klauso jų pokalbio. Ji gali būti persikėlimo į Biblijos pasaulį pavyzdžiu.

Į Šventąjį Raštą reikia žvelgti kaip į ypatingą audinį, kuriame iškirpus vieną siūlą iš audinio nieko nebelieka, taigi, negalima jos išfiltruoti, pasakoti tik patogius dalykus.

Kunigas skatino mokytojus pirmiausia skaityti Bibliją kaip literatūrinį kūrinį, skaityti ją greitai, neieškant paslėptų reikšmių, leidžiant sau apsigyventi Biblijos pasaulyje bei pasinerti į jį. Patarė skaityti bent po skyrių, kad nepaleistume iš akių konteksto. Drąsino neišsigąsti Šventojo Rašto sudėtingumo, nes jo istorija apima 150 000 metų, taigi, sutiksime daugybę giminių ir vardų, tačiau jeigu skirsime laiko skaityti Biblijai mums kaskart ji darysis brangesnė, trauks, ir mes ilgėsimės jos skaitymo.

Kun. Algirdas drąsino mokytojus atsisakyti ambicijos padėti mokiniams suprasti Šventąjį Raštą, bet kvietė skaityti jį su mokiniais kaip gražią knygą. Žavėtis patiems ir žavėti mokinius Biblijos herojais. Paskatinti mokinius persikelti į jos pasaulį. Leisti mokiniams dalytis tuo, ką patys skaitydami Bibliją įžvelgia. Skeptikams patarė duoti skaityti Išminties literatūrą, kur Dievas nedažnai minimas, tačiau yra daug gilios, kerinčios, patraukiančios išminties.

Paskutinėje seminaro dalyje dėstytojas susirinkusiems skaitė ir komentavo Pradžios knygos 24 skyrių.

Seminare dalyvavo 41 mokytojas iš Kauno, Vilniaus arkivyskupijų bei Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų. 

 

 

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune