Seminaras mokytojams apie jaunimo lytiškumo ugdymo galimybes mokykloje (2013 12 10)
Paskelbta: 2013-12-11 16:05:51

Gruodžio 10 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras „Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje“, jį vedė tikybos mokytoja metodininkė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, panašia tema apsigynusi magistro darbą bei aktyviai dirbanti lytiškumo ugdymo srityje. Seminare dalyvavo mokytojai iš Jonavos, Betygalos, Girkalnio, Ukmergės ir Kauno.

Kadangi jaunimas mėgsta eiti į pasimatymus, ir seminaro dalyviai praktiškai pabandė žaismingą „Pasimatymo“ metodą, prakalbinantį, padedantį parodyti dėmesį, geriau pažinti pašnekovą bei puikiai tinkantį pamokose.

Lytiškumo ugdymo pamokos, kaip pastebėta seminare, gali tarnauti ir savižudybių prevencijai, nes mokinys gali aptarti sau rūpimus klausimus, pasijusti vertingas, išgirstas. Jauni žmonės gali būti labai bendraujantys arba labai uždari, dėl savo nelaimingumo per metus Lietuvoje, kaip teigiama, nusižudo dvi klasės. Vaikai patiriamas skaudžias situacijas vertina labai neadekvačiai, nepagalvoja, kad negalima „tik truputį“ numirti.

Krikščioniškas mokymas apie lytiškumą ir mokytojui, ir mokiniui padeda ugdyti kokybiškesnį ir pilnatviškesnį požiūrį į gyvenimą, padeda atrasti tam tikrą stiprybę. Mokytojai turi atnaujinti savo žinias apie didžiausią Dievo dovaną – lytiškumą, klausti savęs, ką šioje srityje gali padaryti kaip mokytojas, kaip auklėtojas, kaip kolega, kaip tėtis ar mama.

Lektorė pabrėžė lytinio švietimo ir lytinio ugdymo skirtingumą, pristatė ir pakomentavo penkis pagrindinius lytiškumo ugdymo principus: a) žmogaus prigimties nedaloma vienovė; b) žmogaus unikalumas ir nelygstama vertė; c) lygiavertiškumas ir pagarba tarp skirtingų lyčių; d) ugdytinio orumo išsaugojimas; e) šeimos ugdytojų pripažinimas.

Remdamasi savo atliktu tyrimu „Lytinio ugdymo galimybės X ir Y mokyklose“, mokytoja pristatė apklaustųjų nuomones, kad už lytinį ugdymą atsakingi yra medikai, tėvai ir mokytojai. Tyrimas parodė, jog paaugliams yra įdomios temos apie pagarbą gyvybei, meilę sau, šeimą, pasimatymų problemas, skaistumą, meilės sampratą, vyrų bei moterų skirtumus. Tai teikia vilties, kad mokytojai gali padėti jaunimui išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus.

Paskutinė seminaro dalis buvo skirta praktinėms užduotims. Mokytoja dalijosi, jog mokiniams duoda paruošti filmuką, skaidrių prezentaciją ar interviu tema „Kas yra meilė?“ ir pristatyti jį klasėje. Rodė keletą vaikų sukurtų darbų. Pasirodo, jog vaikai meilei dažniausiai prilygina jausmus ir lytinius santykius.

Seminaro dalyviai patys dalyvavo viktorinoje „Ar esate girdėję apie neįtikimus dalykus savo gyvenime?“, kurią sudarė 14 klausimų apie negimusį vaikelį. Ši viktorina buvo naudojama temai „Gyvybės stebuklas“, kuri buvo skirta Negimusio kūdikio dienai.

Lektorė pristatė integruotą katalikų tikybos ir biologijos pamoką „Jie ir jos“ apie vyrų ir moterų skirtumus, papildomumą bei stereotipus. Praktiškai pasidalijo, kaip pamokose naudoti filmą „Išgelbėti gyvybę“, pristatė keletą kitų filmukų bei žaidimą „Jaunystės ir vaikystės metai“.

 Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune