Susikaupimo popietė Kauno „Saulės“ gimnazijoje (2013 12 20)
Paskelbta: 2013-12-23 11:27:49

Gruodžio 20 dieną Kauno „Saulės“ gimnazijos susikaupimo popietėje „Sušilkime kalėdine viltim“ lankėsi Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Į šią tradicinę popietę kas metai yra kviečiami ne tik mokytojai, auklėtojai, mokiniai, bet ir gimnazijos mokinių tėveliai, jų tarybos nariai, aptarnaujantis personalas. Ši graži popietė – puiki galimybė susiburti visiems drauge, padėkoti vieni kitiems už kartu nuveiktus darbus, apžvelgti tais metais praleistas gražiausias gimnazijos bendruomenės gyvenimo ir veiklos akimirkas, pasiektus rezultatus, padėkoti tiems, kurie yra nuolatiniai bendradarbiai ir partneriai miesto ir visos šalies kontekste. Aktų salėje kiekviena klasė ant bendro stalo padėjo po žvakutę, lėkštutę su Kūčių tradiciniu valgiu.

Susikaupimo popietės pradžioje sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. „Visada, kuomet lankausi šioje gimnazijoje, šioje tradicinėje popietėje, jau būdamas čia, jaučiu, kad pradedu švęsti Kalėdų džiaugsmą.Čia visad šilta, miela ir malonu būti kartu su jumis. Noriu linkėti jums šio susikaupimo akimirkas parnešti į savo šeimas, savo namus, nebijoti ištarti tą nuoširdų atsiprašymo, padėkos ir palaikymo vienas kitam žodį. Ir kiekvienas tebus kaip žmogus, kaip krikščionis, kuris su gražiu pasiryžimu žengs į kitus metus. Ateinantys metai, kurie Bažnyčios skelbiami Šeimos metais, pareikalaus dar daugiau susiklausymo, dar daugiau nuoširdumo ir dar didesnės meilės. „Saulės“ gimnazija jūsų antroji šeima, kai grįžtate iš savo pirmųjų šeimų. Tad linkėčiau visiems, tiek mokytojams, tiek gimnazistams, kad ir toliau išliktumėte viena, dar tvirtesne šeima, kad dažniau vieni kitus pastebėtumėte, kad dažniau ištartumėte gerą žodį, kad ateinantys metai būtų tikrai dvasingi, pilni gražių siekių, o artėjančios Kalėdos, tas Kristaus Šviesos atėjimo džiaugsmas, lai palaiko jumyse gražų pasiryžimą mylėti vieniem kitus“, – linkėjo klebonas.

Vėliau padėkos ir sveikinimo žodį savo bendruomenei ir svečiams tarė gimnazijos direktorė Aldona Sellienė. Gruodžio mėnesio išleistame gimnazijos laikraštyje „Vivat sol“ puikuojasi straipsnis apie gimnazijos vadovę, kuri įvardyta dviem žodžiais – mūsų šviesulys. Direktorė savo sveikinime džiaugėsi gimnazijos įvertinimu po ką tik praėjusio audito. Gimnazija gavo aukščiausią įvertinimą. Tai didžiulis džiaugsmas visai bendruomenei, tai dar didesnis paskatinimas būti ta tvirta šeima, kurioje labai svarbūs ir atsakingi visi bendruomenės nariai.

Direktorė prisiminė gražias Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijas iš savo jaunystės meto, kai buvo dideli suvaržymai laisvai švęsti šią Jėzaus Gimimo šventę, kai kitos šalies priespaudoje buvo varžoma žmonių religinė laisvė.

Daug gražių žodžių vadovė skyrė tėveliams, gimnazistams, mokytojams, prisimindama praėjusio gimnazijos jubiliejaus 100-mečio šventę. Pasidžiaugė nauju koplytstulpiu, papuošusiu gimnazijos ir Kauno miesto veidą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Drazdavičienė iškilmingai perskaitė visus kalėdinius sveikinimus, pradėdama nuo Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus nuoširdžių žodžių, skirtų „Saulės“ gimnazijos bendruomenei. Ilgai aidėjo padėkos plojimai visiems, kurie prisiminė ir sveikino gimnazijos kolektyvą.

Nuotaikinga mokinių suruošta programa, programos vedėjų staigmena – snieguolės, kuriomis staiga tapo direktorės pavaduotoja ugdymui Lijana Čiarienė ir meno vadovė Jovita Kulakauskienė, klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus uždegta Caritas žvakelė, pašventinti pranciškonių vienuolių kepti kalėdaičiai, palaimintas simbolinis Kūčių stalas ir bendra giesmė sujungė visus ateinančių Kalėdų džiaugsmu.

Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija
Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune