Malda už ligonius ir medikus Kauno ligoninėse paminėta Pasaulinė ligonių diena (2014 02 11)
Paskelbta: 2014-02-12 12:47:50

Fotografijos K. Šimatonio, S. Adler-Mikulėnienės ir Respublikinės Kauno ligoninės

Vasario 11 d. pasaulis 22-ąjį kartą minėjo Pasaulinę ligonių dieną, kurios tema šiemet yra „Tikėjimas ir meilė“. 1992 m. popiežius Jonas Paulius II laišku „Išganingoji kančia“ paskelbė vasario 11-ąją Pasauline ligonių diena. Popiežius kvietė melstis už sergančius, kenčiančius ir jų sveikatą saugančius bei gydančius. Tuomet ši diena buvo paminėta Lurde, kur XIX a. pabaigoje apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Pasaulinė ligonių diena tradiciškai minima gydymo įstaigose. Pamaldos vyko ir didžiosiose Kauno miesto ligoninėse.

LSMUL Kauno klinikose

Fotografija K. Šimatonio

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kapelionai mons Artūras Jagelavičius ir kun. Tomas Trečiokas. Giedojo Kauno klinikų moterų ansamblis „Kolegės“. Į iškilmingas šv. Mišias gausiai susirinko Universiteto ir Klinikų bendruomenė: administracija, gydytojai, slaugos personalas ir pacientai. Tiesiogiai šv. Mišias iš Klinikų koplyčios transliavo Marijos radijas.

Arkivyskupas S. Tamkevičius savo homilijoje pristatė popiežiaus Pranciškaus laišką šiemetinės Pasaulinės ligonių dienos proga. „Kaip pastebėjote, popiežius daug žodžių pasakė tiems, kurie vykdo meilės pareigą, padeda sergantiems, kenčiantiems žmonėms. Padėdami tiems, kuriems reikia pagalbos, mes tarnaujame Dievui“, – pabrėžė arkivyskupas laiško mintis.

Fotografija K. Šimatonio

„Visa, ką padarote silpnam žmogui, jūs padarote pačiam Dievui. Visa tai kada nors nusinešite į amžinybę. Tai yra ir bus jūsų turtas“, – į medicinos darbuotojus kreipėsi S. Tamkevičius ir visiems ligoniams, sveikatos apsaugos darbuotojams bei jiems padedantiems perdavė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį palaiminimą.

Fotografija S. Adler-Mikulėnienės

Po šv. Mišių LSMUL Kauno klinikų pacientus lankė kapelionas mons. A. Jagelavičius ir ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ studentės.

Respublikinėje Kauno ligoninėje

Fotografija Respublikinės Kauno ligoninės

Vasario 11-ąją šios ligoninės pacientai ir jų artimieji, ligoninės darbuotojai bei Seimo narė Vida Marija Čigriejienė buvo pakviesti į kun. Gyčio Stumbro aukojamas šv. Mišias. Po pamaldų Seimo narė bei ligoninės generalinis direktorius Linas Vitkus pacientams palinkėjo šviesaus tikėjimo, sveikatos atgavimo, o medikams kuo greičiau padėti ligoniams įveikti kūno ir dvasios kančias.

Palaiminti naujagimiai

Fotografija Respublikinės Kauno ligoninės

Pasaulinę ligonių dieną Respublikinę Kauno ligoninę aplankė ir  Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ bei Karmelitų parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

Vyskupas lankėsi Akušerijos ir ginekologijos klinikos Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose, palaimino besilaukiančias mamas, gimdyves ir jų naujagimius.

Susitikimo su vyskupu metu taip pat buvo aptarti koplytėlės gimdymo namuose įrengimo planai. Tikimasi, jog koplytėlė duris atvers jau šį pavasarį.

Pasak Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus bei Akušerijos skyriaus vedėjo Virgilijaus Rudzinsko, nuo 1993 m. kiekvienais metais pasaulio visuomenė raginama nelikti abejinga sergančiųjų kančioms, apmąstyti, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi ir supančiu pasauliu. Pasaulinę ligonių dieną taip pat prisimenami visi, kurie nepalieka ligonių kančiose ir skausme, jais rūpinasi bei skleidžia širdies šilumą.

Kauno klinikinėje ligoninėje

Šv. Mišias Kauno klinikinės ligoninės (buv. Raudonojo Kryžiaus lig.) koplyčioje aukojo Karmelitų parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Po šv. Mišių parapijos Marijos legiono nariai bei Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleiviai lankė ligonius palatose (išsamiau >>).

Svetlanos Adler-Mikulėnienės, Džiuljetos Kulvietienės (LSMUL Kauno klinikos), Respublikinės Kauno ligoninės bei Kauno Karmelitų parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune