Respublikinis vaikų bei jaunimo giesmių festivalis „Giesmių Giesmelė 2014“ Kaune (2014 02 22)
Paskelbta: 2014-02-24 13:48:17

Vasario 22 d. Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje, šv. Mišiomis prasidėjo respublikinis vaikų bei jaunimo giesmių festivalis „Giesmių Giesmelė 2014“, skirtas Šeimos metams išaukštinant Švč. Mergelę Mariją, Dievo Motiną.

„Giesmių Giesmelė“ yra tradicinė kiekvienų metų šventė, kurios organizatoriai yra Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento švietimo ir ugdymo skyriumi (atsakingas Gintaras Balčiūnas), VDU „Rasos“ gimnazija (atsakinga muzikos mokytoja metodininkė Danutė Šiaučiūnienė).

Festivalio dalyviai šv. Mišiose garbino Viešpatį giesmėmis. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Koplyčioje susirinko 25 chorai iš įvairių Lietuvos vietų. Atvyko netgi Neringos meno mokyklos jaunučių ansamblis ir Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos jaunių merginų ansamblis, taip pat dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono, Vilniaus miesto, Vilkaviškio mokyklų chorai, Šiluvos vaikų ir jaunimo choras „Šiloja“ bei Kauno miesto muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklų chorai ir, žinoma, mūsų parapijos vaikų choras.

Šv. Mišių metu chorams dirigavo meno vadovė Irena Rimkevičienė, vargonais grojo Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos vargonininkė Dovilė Petraškienė. Koplyčioje meldėsi ir giedojo daugiau nei trys šimtai įvairaus amžiaus žmonių.

Klebonas kunigas Dainius Lukonaitis džiaugėsi vaikais bei jaunimu ir dėkojo jų vadovams bei tėveliams už rūpestį ir pasirengimą festivaliui, kartu pakvietė visus dalyvauti festivalyje kitais metais su viltimi, kad galbūt jis vyks jau naujoje bažnyčioje. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Šis festivalis – tai „Giesmių Giesmelės 2014“ konkurso, kuris įvyks Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio koplyčioje šių metų gegužės 9 dieną, pradžia.
 

 Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune