Seminaras mokytojams su Gabriele Kuby „Šiandienos iššūkiai formuojant vyriškumo ir moteriškumo tapatybę“ VDU Katalikų teologijos fakultete (2014 05 15)
Paskelbta: 2014-05-16 21:57:45

Fotografija KAKC

Fotografija KAKC

Gegužės 15 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje rinkosi mokytojai į kvalifikacinį seminarą „Šiandienos iššūkiai formuojant vyriškumo ir moteriškumo tapatybę“. Seminare dalyvavo apie 40 mokytojų iš Kauno ir jo apylinkių, Teologijos fakulteto studentų, socialinių darbuotojų. Seminarą vedė vokiečių publicistė ir vertėja, konferencijų pranešėja, viešųjų debatų dalyvė Gabriele Kuby.

Lektorė mokytojams kalbėjo, kas tai yra genderizmas, kuo ši genderizmo revoliucija skiriasi nuo septintajame dešimtmetyje kilusios seksualinės revoliucijos, kuo ji yra daug pavojingesnė, kas tai yra homofobija, diskriminacija, neapykantos žodynas, kas slypi už lyčių lygybės siekių ir daugeliu kitų šiandien aktualių klausimų.

Tačiau pats aršiausiais mūšio laukas yra vaikų seksualizacija, – kalbėjo G.Kuby, pasiremdama Europos šalių pavyzdžiais. Daugelį šių reiškinių nuostatų, nurodymų, įstatymų, rezoliucijų pavidalu mus pasiekia per Jungtinių Tautų Organizaciją ar ES Parlamentą. Yra įvairių dokumentų, metodinių priemonių, kurios nurodo, kaip dirbti su vaikais, skleidžiant šeimų įvairovės sampratą, kuo ankstyvesnį seksualinį švietimą, kontracepcijos naudojimo ypatumus. Lektorė kalbėjo, kad tarptautinės organizacijos, valstybė, švietimo institucijos, teisingumo sistema, žiniasklaida ypač kėsinasi į jaunąją kartą. Tėvai jau nebegali vaikų auklėti krikščioniškai, religijos mokyklose nebeliko, nes ji prieštarauja genderizmo atstovų skleidžiamai ideologijai. G.Kuby teigia, kad vyresnės kartos mąstymo tai nepakeis, juos bandoma pasitelkus įstatymus užgniaužti, užčiaupti, išstumti iš jauno žmogaus auklėjimo, o štai jaunosios kartos nuostatas lytiškumo atžvilgiu gali pakeisti taip, kad santuokinė meilė, šeima, vaikų gimdymas bus nesuprantami dalykai. Kai nuo ankstyvo amžiaus vaikams pabrėžiama ir mokoma, kad lytiškumas yra priemonė pasitenkinti, vargu ar juos išmokysim savitvardos, ar išsaugosim žmogaus asmens kilnumą, įveikti egoizmą, ar jie pajėgs bręsti, užmegzti ilgalaikius santykius su kitu asmeniu, ko nors atsižadėti, save dovanoti, ar gebės būti atsakingais tėvais?

Lektorės G.Kuby pateikti pavyzdžiai, kaip gender ideologija skverbiasi į vaikų auklėjimą, šeimynines vertybes, kaip įstatymiškai gniuždoma krikščioniško žodžio laisvė, krikščioniškų vertybių propagavimas, tiesiog šokiruoja. Tačiau po truputį Europos šalyse bręsta pasipriešinimas šiai ideologijai, o krikščionys turi vilties ženklą – Jėzų, kuriuo tiki ir pasitiki visais sunkiais gyvenimo atvejais.

Po seminaro buvo galima įsigyti Gabriele Kuby knygą „Gender revoliucija. Buldozerinis reliatyvizmas“ (2014, VšĮ „Caritas“ leidykla „Artuma“), kur plačiau ir išsamiau aprašomos šios ideologijos grėsmės žmogui šeimai, visuomenei ir jų puoselėjamoms vertybėms.
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune