Seminaras mokytojams su Gabriele Kuby „Šiandienos iššūkiai formuojant vyriškumo ir moteriškumo tapatybę“ VDU Katalikų teologijos fakultete (2014 05 15)
Paskelbta: 2014-05-16 21:57:45

Fotografija KAKC

Fotografija KAKC

Gegužės 15 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje rinkosi mokytojai į kvalifikacinį seminarą „Šiandienos iššūkiai formuojant vyriškumo ir moteriškumo tapatybę“. Seminare dalyvavo apie 40 mokytojų iš Kauno ir jo apylinkių, Teologijos fakulteto studentų, socialinių darbuotojų. Seminarą vedė vokiečių publicistė ir vertėja, konferencijų pranešėja, viešųjų debatų dalyvė Gabriele Kuby.

Lektorė mokytojams kalbėjo, kas tai yra genderizmas, kuo ši genderizmo revoliucija skiriasi nuo septintajame dešimtmetyje kilusios seksualinės revoliucijos, kuo ji yra daug pavojingesnė, kas tai yra homofobija, diskriminacija, neapykantos žodynas, kas slypi už lyčių lygybės siekių ir daugeliu kitų šiandien aktualių klausimų.

Tačiau pats aršiausiais mūšio laukas yra vaikų seksualizacija, – kalbėjo G.Kuby, pasiremdama Europos šalių pavyzdžiais. Daugelį šių reiškinių nuostatų, nurodymų, įstatymų, rezoliucijų pavidalu mus pasiekia per Jungtinių Tautų Organizaciją ar ES Parlamentą. Yra įvairių dokumentų, metodinių priemonių, kurios nurodo, kaip dirbti su vaikais, skleidžiant šeimų įvairovės sampratą, kuo ankstyvesnį seksualinį švietimą, kontracepcijos naudojimo ypatumus. Lektorė kalbėjo, kad tarptautinės organizacijos, valstybė, švietimo institucijos, teisingumo sistema, žiniasklaida ypač kėsinasi į jaunąją kartą. Tėvai jau nebegali vaikų auklėti krikščioniškai, religijos mokyklose nebeliko, nes ji prieštarauja genderizmo atstovų skleidžiamai ideologijai. G.Kuby teigia, kad vyresnės kartos mąstymo tai nepakeis, juos bandoma pasitelkus įstatymus užgniaužti, užčiaupti, išstumti iš jauno žmogaus auklėjimo, o štai jaunosios kartos nuostatas lytiškumo atžvilgiu gali pakeisti taip, kad santuokinė meilė, šeima, vaikų gimdymas bus nesuprantami dalykai. Kai nuo ankstyvo amžiaus vaikams pabrėžiama ir mokoma, kad lytiškumas yra priemonė pasitenkinti, vargu ar juos išmokysim savitvardos, ar išsaugosim žmogaus asmens kilnumą, įveikti egoizmą, ar jie pajėgs bręsti, užmegzti ilgalaikius santykius su kitu asmeniu, ko nors atsižadėti, save dovanoti, ar gebės būti atsakingais tėvais?

Lektorės G.Kuby pateikti pavyzdžiai, kaip gender ideologija skverbiasi į vaikų auklėjimą, šeimynines vertybes, kaip įstatymiškai gniuždoma krikščioniško žodžio laisvė, krikščioniškų vertybių propagavimas, tiesiog šokiruoja. Tačiau po truputį Europos šalyse bręsta pasipriešinimas šiai ideologijai, o krikščionys turi vilties ženklą – Jėzų, kuriuo tiki ir pasitiki visais sunkiais gyvenimo atvejais.

Po seminaro buvo galima įsigyti Gabriele Kuby knygą „Gender revoliucija. Buldozerinis reliatyvizmas“ (2014, VšĮ „Caritas“ leidykla „Artuma“), kur plačiau ir išsamiau aprašomos šios ideologijos grėsmės žmogui šeimai, visuomenei ir jų puoselėjamoms vertybėms.
 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune