Kauno arkivyskupijos naujienos (2014 05 30)
Paskelbta: 2014-05-30 14:15:33

 SKELBIMAI

Birželio mėnesį, drauge su popiežiaus Pranciškaus intencijomis, Kauno arkivyskupas kviečia melstis: už tėvus, kad jie gerai atliktų savo užduotis šeimai, ir už Seimo narius, kad jie priimtų šeimą bei santuoką branginančius teisės aktus.

Birželio 1-ąją arkivyskupijos kurija kviečia bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojus, parapijų tikinčiuosius vykti į Šeimų šventę „Šeima – gyvybės lopšys“ Vilniuje“ ! >>

Birželio 6–8 d.Sekminės Vepriuose >>.
Vepriai (Ukmergės r.) – žinoma arkivyskupijoje piligriminė šventovė. Joje gausiai renkasi maldininkai švęsti Sekminių tęsiant tradiciją eiti Kalvarijos kalnus. Sovietmečiu Veprių Kalvarijos buvo sunaikintos, atstatytos atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje.

Birželio 7 d.Pirmojo šeštadienio malda Kauno Šv. Jurgio konvento (pranciškonų) koplyčioje >>.

Birželio 8-ąjąJonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje Jonavos dekanato Šeimų šventė >>

Iki birželio 24 d. vyksta registracija į ministrantų vasaros stovyklą „Vyras pagal Dievo širdį“ >>
Stovykla vyks Kaulakiuose, D. ir A. Babilių sodyboje. Organizuojamos dvi pamainos pagal amžiaus grupes. I pamaina – birželio 30 – liepos 4 d. Stovyklauja 13–18 metų vaikinai. II pamaina – liepos 7– 11 d. Stovyklauja 6–12 metų berniukai.

 RENGINIAI, ĮVYKIAI, KRONIKA

Kunigų skyrimai (2014 m. gegužė)

Miesto misijų susitikimas su kun. Pauliumi Vaineikiu OFM kavinėje ir maldos vakaras (2014 05 29)

 

Kauno I dekanato kunigų konferencija „ Atgailos sakramento apeigos“ (2014 05 26)

Akimirkos iš mokslinės konferencijos Kaune, skirtos Benediktinių vienuolyno 390 metų sukakčiai (2014 05 08–09)

ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientų Paskutinio skambučio šventė Karmelitų bažnyčioje (2014 05 29)
Šv. Mišios Paskutinio skambučio proga Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2014 05 29)
Kun. R. Urbonavičiaus primicijos Šančių parapijoje (2014 05 25)
Vyskupo vizitacijoje pristatyta Kristaus Prisikėlimo parapijos 2010–2013 m. gyvavimo apžvalga (2014 05 25)
Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus iškilminga vizitacija ir Sutvirtinimo sakramento teikimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2014 05 25)
Pirmosios Komunijos šventė Šančių parapijoje (2014 05 18)
Gerojo Ganytojo parapijos aktyvo piligriminė kelionė į Aukštaitiją (2014 05 24)
 

Užsisakyti naujienlaiškį galima čia >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (8~37) 40 90 25, info@kn.lcn.lt

 Susitikime ir feisbuke

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune