Sekminių žygis į Šiluvą (2014 06 06–08)
Paskelbta: 2014-06-10 10:55:19

Birželio 6–8 d. arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras kartu su arkivyskupijos Jaunimo centru pakvietė jaunimą į jau tradicinį piligriminį Sekminių žygį į Šiluvą. Šiais metais piligrimai kelionę pradėjo nuo Ugionių (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios). Apie 70 piligrimų pasveikino Betygalos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis, papasakojo apie Ugionių bažnyčią bei garsujį šaltinėlį, ant kurio pastatyta medinė koplytėlė. Prisipylę vandens piligrimai pasiskirstė į grupeles, susipažino ir pradėjo žygį nešdami Lietuvos jaunimo dienų kryžių. Keliaudami apmąstė Kryžiaus kelio stotis ir meldėsi Rožinį. Vėlai vakare pasiekė Dvarviečių k. sodybą, čia įsikūrė ir apsistojo nakvynės.

Antrą dieną piligrimai pradėjo malda su liudijimais. Vėliau žygį tęsdami baidarėmis, turėjo vienas kitam įteikti dovanų Bažnyčios gimtadienio proga ir taip dar geriau pažinti bendražygius.

Šio žygio kulminacija tapo Sekminių vigilija. Dubysos slėnyje pastatytoje palapinėje į šv. Mišias susirinko daugybė tikinčiųjų net iš aplinkinių miestelių ir bendruomenių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Liturgijoje aktyviai dalyvavo kandidatai į nuolatinius diakonus, atvykę kartu su savo šeimomis. Visi liturgijos dalyviai atnaujino Krikšto sakramento pažadus, kandidatai į diakonus vigilijos dalyviams plovė kojas, taip parodydami savo troškimą tarnauti Bažnyčiai.

Po šv. Mišių vigiliją tęsė Švč. Sakramento adoracija su šlovinimu. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ iki vidurnakčio tarnavo melsdamiesi už žmones užtarimo malda. Tuo metu net keturi kunigai teikė Sutaikinimo sakramentą norintiems atlikti išpažintį.

Nors ir mažai miegoję, džiugiai nusiteikę piligrimai ankstų sekmadienio rytą žygį į Šiluvą pradėjo Šviesos keliu. Nešdami Jaunimo dienų kryžių, šlovindami vėliavomis ir giesmėmis pasiekė Šiluvos šventovę, o jos Bazilikoje šventė Sekminių sekmadienio šv. Mišias su vietos bendruomene.

Šis žygis buvo pilnas Šventosios Dvasios dovanų. Dėkojame Dievui už patirtas malones ir bendrystės džiaugsmą.

Mantas Kuraitis,
Jono Pauliaus II piligrimų centras
Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune