Sekminių žygis į Šiluvą (2014 06 06–08)
Paskelbta: 2014-06-10 10:55:19

Birželio 6–8 d. arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras kartu su arkivyskupijos Jaunimo centru pakvietė jaunimą į jau tradicinį piligriminį Sekminių žygį į Šiluvą. Šiais metais piligrimai kelionę pradėjo nuo Ugionių (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios). Apie 70 piligrimų pasveikino Betygalos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis, papasakojo apie Ugionių bažnyčią bei garsujį šaltinėlį, ant kurio pastatyta medinė koplytėlė. Prisipylę vandens piligrimai pasiskirstė į grupeles, susipažino ir pradėjo žygį nešdami Lietuvos jaunimo dienų kryžių. Keliaudami apmąstė Kryžiaus kelio stotis ir meldėsi Rožinį. Vėlai vakare pasiekė Dvarviečių k. sodybą, čia įsikūrė ir apsistojo nakvynės.

Antrą dieną piligrimai pradėjo malda su liudijimais. Vėliau žygį tęsdami baidarėmis, turėjo vienas kitam įteikti dovanų Bažnyčios gimtadienio proga ir taip dar geriau pažinti bendražygius.

Šio žygio kulminacija tapo Sekminių vigilija. Dubysos slėnyje pastatytoje palapinėje į šv. Mišias susirinko daugybė tikinčiųjų net iš aplinkinių miestelių ir bendruomenių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Liturgijoje aktyviai dalyvavo kandidatai į nuolatinius diakonus, atvykę kartu su savo šeimomis. Visi liturgijos dalyviai atnaujino Krikšto sakramento pažadus, kandidatai į diakonus vigilijos dalyviams plovė kojas, taip parodydami savo troškimą tarnauti Bažnyčiai.

Po šv. Mišių vigiliją tęsė Švč. Sakramento adoracija su šlovinimu. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ iki vidurnakčio tarnavo melsdamiesi už žmones užtarimo malda. Tuo metu net keturi kunigai teikė Sutaikinimo sakramentą norintiems atlikti išpažintį.

Nors ir mažai miegoję, džiugiai nusiteikę piligrimai ankstų sekmadienio rytą žygį į Šiluvą pradėjo Šviesos keliu. Nešdami Jaunimo dienų kryžių, šlovindami vėliavomis ir giesmėmis pasiekė Šiluvos šventovę, o jos Bazilikoje šventė Sekminių sekmadienio šv. Mišias su vietos bendruomene.

Šis žygis buvo pilnas Šventosios Dvasios dovanų. Dėkojame Dievui už patirtas malones ir bendrystės džiaugsmą.

Mantas Kuraitis,
Jono Pauliaus II piligrimų centras
Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune