Vakaras jaunimui „Netark Dievo vardo be reikalo“ arkivyskupijos Jaunimo centre (2011 03 16)
Paskelbta: 2011-03-17 10:39:21

Kovo 16 d., kaip ir kiekvieną trečiąjį mėnesio trečiadienį, jaunimas dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro surengtame teminiame vakare. Šįsyk jo tema buvo „Netark Dievo vardo be reikalo“. Į renginį atvyko apie 80 jaunų žmonių iš Kauno miesto parapijų. Dalyvavo ir jaunuolių grupė iš Krikštėnų (Kaišiadorių vyskupija, Ukmergės r.), atvykusi su ten įsikūrusiomis seserimis vienuolėmis. 

Vakaro temą su jaunimu aptarė VDU KTF dėstytojas, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius. Pasak jo, visi Dievo įsakymai apima meilę Dievui ir žmogui, svarbu, kad jie taptų žmogaus gyvenimo norma. Ypač neatskiriami yra pirmasis ir antrasis. Jaunimo dėmesys buvo atkreiptas į vardo reikšmę žmogaus gyvenime. Žinoti vardą – tai turėti kontaktą, santykį su tuo žmogumi. Kiekvienas ryšys prasideda nuo pakvietimo vardu. Krikščionio vardas – tai tas vardas, kuriuo Dievas kreipiasi į kiekvieną iš mūsų. Tas pats ir su Dievu. Dievo vardas yra šventas. Senojo Testamento laikais Jahvė buvo taip gerbiamas, kad jo vardo net netardavo. Ir šiandien žydų tauta su ypatinga pagarba liečiasi prie Toros ar taria Dievo vardą. Mums, krikščionims, pagarbus Dievo vardo tarimas – tai mūsų santykio su juo ženklas.

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune