Broliai pranciškonai su kauniečiais paminėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinę gyvūnų globos dieną (2014 10 04)
Paskelbta: 2014-10-07 17:22:46

Spalio 4 d. Lietuvoje tryliktą kartą buvo minima Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinė gyvūnų globos diena. Jau treti metai ir Kaune yra minima ši diena, ji kasmet išauga į vis didesnę šventę. Šiemet šventę organizavo Kauno Šv. Jurgio konventas, LSMU akademinė sielovada, LSMU kinologijos ir mokslinio ir edukacinio ugdymo centras, Kauno senamiesčio draugija, „Kauno grūdai“ ir kt.

Šventė Kaune prasidėjo šv. Mišiomis minint Šv. Pranciškų ir taip pat meldžiantis už veterinarijos gydytojus, įvairių veterinarijos tarnybų, gyvūnų globos organizacijų darbuotojus ir savanorius bei gyvūnų mylėtojus Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Liturgijai vadovavo kun. Astijus Kungys OFM, dalyvavo LSMU kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, šios šventės iniciatorius gvardijonas kun. Paulius Saulius Bytautas OFM ir kiti dvasininkai. Bažnyčioje giedojo Kauno J. Gruodžio konservatorijos auklėtiniai.

Pamokslą sakęs kun. Astijus OFM jo pradžioje stebėjosi, kad žiniasklaidoje prisimenama Pasaulinė gyvūnų diena, tačiau pamirštamas šv. Pranciškus Asyžietis, kuris yra gyvūnijos globėjas ir jo dėka susirenkame į šią gražią šventę. Toliau kalbėjo apie šventųjų pavyzdžius, kurie skirti mums, kad padėtų atrasti gyvąjį Dievą. Kiekvienas šventasis pirmiausia liudija savo gyvenime sutiktą Jėzų. Brolis paminėjo šv. Pranciškaus pavyzdžius, kaip jis atiduoda savo drabužius elgetai ir apsirengia jo drabužiais ar išdalija tėvo turtą. Šventajam rūpėjo kiti dalykai, kurie mums šiandien gali atrodyti neprasmingi ir nereikalingi. Svarbiausia – kad Dievas žmonėms labiausiai nori duoti meilę ir gailestingumą, ko dažniausiai trūksta tarp žmonių. Šv. Pranciškus šiandien mus ir moko mylėt. Būtent per artimo meilę parodome Dievo gailestingumą. Šv. Pranciškus savo meilę parodo ne tik svarbiausiam Dievo kūriniui žmogui, bet ir visai kūrinijai. Šv. Pranciškaus „Saulės giesmėjw“ matome, kaip jis garbina Viešpatį per kūriniją – brolį vėją, seseris žvaigždes ar motiną žemę. Pamokslo pabaigoje brolis Astijus OFM pakvietė visus melstis, kad šv. Pranciškaus pavyzdys pažadintų norą ieškoti Dangaus Karalystės ir gyvojo Dievo.

Po uždegančio kun. Astijaus OFM pamokslo ir šv. Mišių bažnyčios šventoriuje jau laukė susirinkusi minia su savo augintiniais, Lietuvos pasienio tarnybos kariai su tarnybiniais šunimis, medžiotojai, kinologai. Gyvūnus ir jų šeimininkus palaimino gvardijonas kun. Paulius Saulius Bytautas OFM. Po palaiminimo eisena su giesmėmis patraukė aplink Santakos parką ir sustojo prie scenos, kur prasidėjo šventinė programa.

Šventės dalyvius sveikinę broliai pranciškonai sakė, kad šv. Pranciškus matė, kaip kūriniai moka išreikšti savo meilę. Todėl palinkėjo, kad išmokytų kelti akis į dangų ir mylėt Dievą, viso ko Kūrėją. Sveikinimo žodį tarė ir Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popovas. Į šventę taip pat atvyko Lietuvos valstybinės veterinarijos tarnybos atstovai: vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis, vyriausias veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas ir Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas Petras Tarvydas. Jie tradiciškai, jau dvyliktą kartą, įteikė apdovanojimus „Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu” žmonėms, nusipelniusiems gyvūnų globai, išgelbėjusiems gyvūnus arba skelbusiems gyvūnų gerovės idėjas.

Vėliau šventėje koncertavo J. Gruodžio konservatorijos džiazo ir vokalo studijos, vadovaujamos Raimondos Navickienės, mokiniai. Vyko įvairios parodomosios programos.

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune